Sơn Tây tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018

31/08/2018 - 02:30 PM

Sáng ngày 30/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018 và Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dự lớp tập huấn có các đồng chí:Hà Việt Phong – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã;Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Trưởng ban Thanh tra nhân dân các xã, phường; Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố.

Đ/c Hà Việt Phong UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đang trao đổi các nội dung với Lớp tập huấn

Đồng chí Hà Việt Phong – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã trao đổi với lớp tập huấn các nội dung trong công tác chuẩn bị và hướng dẫn tổ chức đại hội MTTQ các xã, phường tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2019 – 2024, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; trao đổi, giải đáp những nội dung trong Kế hoạch tổ chức Đại hội và những vấn đề thắc mắc trong công tác chuẩn bị cho đại hội MTTQ các xã, phường, nhiệm kỳ 2019 – 2014.

Lớp tập huấn cũng được nghe đồng chí Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã triển khai Kế hoạch thực hiện công tác giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Qua lớp tập huấn, các đại biểu đã rõ hơn về các bước, quy trình tổ chức hội nghị của Ban công tác Mặt trận tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư, chuẩn bị cho Đại hội MTTQ các xã, phường tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đồng thời nắm rõ về đối tượng, nội dung, phạm vi, chủ thể, hình thức và cách thức triển khai giám sát theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.

MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018