Thạch Thất đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo "Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018"

04/07/2018 - 11:28 PM

Sáng ngày 21/6/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội (PBXH) vào dự thảo "Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018" của UBND huyện chuẩn bị trình tại kỳ họp giữa năm của HĐND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Thị Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Kim Loan - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Cấn Văn Quảng - HUV, Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện; các đồng chí trong Ban tư vấn Phản biện xã hội huyện.

 

Đ/c Đỗ Thị Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đã có 13 lượt ý kiến phát biểu tham gia góp ý, phản biện vào dự thảo báo cáo của UBND huyện. Đa số các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình vào dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản biện dự thảo báo cáo như: Dự thảo báo cáo của UBND huyện chưa đánh giá thực sự sát đúng một số chỉ tiêu: Số diện tích gieo cấy, năng xuất lúa vụ chiệm xuân, công tác giải ngân - tín dụng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đặc biệt là đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.... Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị bổ xung một số nội dung mà trong dự thảo báo cáo chưa nêu như: Vấn đề đạo đức trong ngành giáo dục, công tác quản lý nhà nước đối với các trường tư thục, tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nêu cụ thể phương hướng đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phát triển kinh tế - xã hội.

                                                  Nguyễn Sơn – MTTQ huyện Thạch Thất

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”