Thanh Oai đạt trên 90% người dân hài lòng về kết quả xây dựng huyện Nông thôn mới năm 2020

06/08/2020 - 02:54 PM
Thực hiện Kế hoạch số 75/KH- MTTQ- BTT, Hướng dẫn số11/HD- MTTQ-BTT, ngày 08/6/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc "Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020". Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Từ ngày 15/7 đến ngày 5/8/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai đã chỉ đạo, tổ chức, triển khai việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện về kết quả xây dựng huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.    
Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện được thực hiện tại 21/21 xã, thị trấn. Tổng số hộ dân được lấy ý kiến là 39.200/60.160 hộ, chiếm 65.16%. Kết quả, trong tổng số 39.200 phiếu phát ra, từ câu 1 đến câu 10 tỷ lệ hài lòng của người dân đạt từ 91,39% đến 98,39%; câu 11 tỷ lệ hài lòng đạt 97,29%. Qua tổng hợp phiếu, đại đa số các hộ dân đồng tình, hài lòng với kết quả, quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Oai với tỷ lệ đạt cao trong các nội dung được hỏi. Trong đó tỷ lệ chung đạt 96,11 % so với tổng số hộ dân được hỏi.
Với 96,11% số người dân được lấy ý kiến đều hài lòng về kết quả xây dựng NTM, chương trình NTM ở Thanh Oai đã thực sự là chương trình của người dân, vì cuộc sống của người dân ở khu vực nông thôn.
               Xã Thanh Cao tổng hợp kết quả lấy phiếu đánh giá sự hài lòng người dân
Kết thúc đợt lấy phiếu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp kết quả và niêm yết công khai tại 162 điểm trụ sở UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; UBND, Ủy ban MTTQ, các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, đài truyền thanh 21 xã, thị trấn từ ngày 26/7/2020 đến ngày 05/8/2020. Đến hết ngày 05/8/2020, các xã, thị trấn và huyện đã hoàn thành việc công khai, kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Oai, đồng thời tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai. Trong quá trình công khai kết quả lấy ý kiến của nhân dân về xây dựng huyện nông thôn mới đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn và đều bày tỏ đồng tình với kết quả tổng hợp khách quan, chính xác, phản ánh đúng ý kiến nhận xét của người dân về xây dựng huyện NTM. Trong quá trình niêm yết công khai kết quả tại các xã, thị trấn và khu dân cư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai không nhận được ý kiến phản ánh, thắc mắc nào của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của Huyện. Hầu hết các hộ dân được hỏi ý kiến đều hài lòng với kết quả xây dựng NTM của huyện và cho rằng chương trình xây dựng NTM tại địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được đầu từ nâng cấp ngày một khang trang, sạch, đẹp hơn. Đây cũng là cơ sở quan trọng góp phần hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận huyện Thanh Oai đạt chuẩn NTM năm 2020.
Trụ sở làm việc huyện Thanh Oai
Nguyễn Thị Vinh – Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019