CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức đoàn làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 phường.
Hà Nội, 14/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-MTTQ-BTT ngày 08/3/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường về triển khai thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2018, từ ngày 3/4/2018 - 8/5/ 2018 , đoàn công tác Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa do đồng chí Đỗ Trọng Nam - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận làm Trưởng đoàn đã làm việc với 21 phường trên địa bàn quận. Tiếp đoàn tại các phường có các đồng chí: Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường; Trưởng các tổ chức chính trị xã hội; cùng toàn thể Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường. Mục đích của buổi làm việc là nhằm trao đổi, thảo luận, hướng dẫn chuyên môn giúp cơ sở tăng thêm thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận và phường.

Tại các buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã báo cáo khái quát về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường trong năm 2017 và việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm, những công việc thường xuyên trong năm 2018; kết quả trực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018 và những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đề xuất, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.


Đ/c Đỗ Trọng Nam - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa chủ trì hội nghị tại phường Trung Tự

 Dưới sự hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018, hoạt động công tác Mặt trận các cấp trong toàn quận đã có nhiều đổi mới về nội dung, sáng tạo về phương thức hoạt động. Qua đó, Mặt trận đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền về các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận. Năm 2018, là năm Ủy ban MTTQ Việt Nam TP lấy chủ đề “Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn Thành phố”; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa lấy chủ đề “Năm môi trường đô thị”. Xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm theo chủ đề của TP và quận. Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 phường đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của MTTQ, nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ trên mọi lĩnh vực hoạt động. Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 phường phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội và phối hợp với HĐND giám sát việc vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong các trường học, doanh nghiệp và thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại các phường. MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, trong đó trọng tâm là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

          Kết quả năm 2017, có 79.953/88.451 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa (90,3%); 736/904 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa (81%) ; thực hiện tang văn minh có 1532 ca hỏa táng/1802 ca từ trần (đạt 85 % hỏa táng) ; toàn quận đã giảm được 65 hộ nghèo, 5 tháng đầu năm đã giảm được 20 hộ nghèo. Kết quả vận động các loại quỹ đạt kết quả cao: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên toàn quận vận động được trên 2,2 tỷ; ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị lũ lụt đạt 2tỷ3 đồng; ủng hộ đồng bào miền núi Tây Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong hội nghị cán bộ chủ chốt của quận được 16 triệu 500 nghìn đồng; ủng hộ đồng bào Nam, Trung Bộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 được gần 2,3 tỷ đồng. Năm 2018, vận động ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” được trên 2,3 tỷ đồng.


Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thịnh Quang

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Trọng Nam đánh giá ghi nhận kết quả đáng trân trọng của MTTQ các phường trong thời gian qua, cám ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của Chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức thành viên với MTTQ. Đồng chí đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, cần chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung tuyên truyền các Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Chương trình toàn khóa của cấp ủy Đảng tại địa phương; nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận và phường; tuyên truyền các ngày lễ lớn; các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của quận; tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp…; tập trung thực hiện tốt 03 cuộc vận động: Chỉ đạo các mô hình điểm trong cuộc vận đông “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo kết quả nổi bật nhân rộng sang các khu dân cư khác, tập trung về công tác môi trường, rà soát trên địa bàn có điểm tồn đọng rác có kế hoạch cụ thể, địa chỉ rõ để xóa các chân điểm rác; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tạo môi trường xanh sạch, đẹp trên địa bàn phường, quận; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng hàng Việt Nam, kiểm soát chất lượng hàng hóa Việt đưa về khu dân cư; tiếp tục vận động ủng hộ quỹ“Vì người nghèo” năm 2018 đạt kết quả cao, có kế hoạch, địa chỉ cụ thể giảm nghèo, có địa chỉ cụ thể để hỗ trợ sửa nhà cho các hộ nghèo có nhu cầu sửa chữa nhà hoặc hỗ trợ thường xuyên cho các hộ nghèo bền vững không có khả năng lao động; tiếp tục nắm chắc dư luận xã hội; tập trung công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện theo kế hoạch đã triển khai ngay từ đầu năm của MTTQ quận, giám sát thường xuyên và chuyên đề. MTTQ Việt Nam là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, MTTQ các phường cần xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đấu cấp ủy chính quyền với nhân dân … góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018; chuẩn bị tốt công tác Đại hội MTTQ phường; Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng Cụ thể - Thiết thực - Hiệu quả./.

Minh Hồng


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 285
Hôm qua: 38,896
Tất cả: 27,643,076