Tọa đàm về vai trò của công tác dư luận xã hội trong việc nắm bắt và phân tích thông tin trên mạng.

28/12/2018 - 11:25 AM
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 01 ngày 05/05/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, ngày 27/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức tọa đàm về vai trò của công tác dư luận xã hội trong việc nắm bắt và phân tích thông tin trên mạng. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Vẻ – Phó Ban Tuyên giáo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Hoàng Sơn - Trưởng phòng Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Thành ủy; PGS.TS. Đàm Đức Vượng – nguyên Viện trưởng Viện Nhân tài Nhân lực, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích Dư luận xã hội; PGS.TS Ngô Hữu Thảo - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tôn giáo; đồng chí Phạm Ngọc Thảo - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật; Đại tá Bùi Lê Ninh - Trợ lý Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Tuyên huấn  Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; PGS.TS. Trịnh Hòa Bình – nguyên Giám đốc Trung tâm dư luận xã hội, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Cộng tác viên DLXH của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tại các quận, huyện, thị xã.
Đồng chí Nguyễn Văn Vẻ – Phó Ban Tuyên giáo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát biểu tham luận tại hội nghị
 
Tại hội nghị, các ý kiến của cán bộ Mặt trận cơ sở, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đánh giá kết quả công tác dư luận xã hội, đề cập đến những nguyên nhân, hạn chế của địa phương mình nói riêng và công tác dư luận xã hội nói chung, đề cập đến những yếu tố tác động của dư luận xã hội những phương thức tiếp cận thông tin để nắm bắt, phân tích, tổng hợp dư luận xã hội đồng thời đề ra những yêu cầu cấp thiết để đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội quan tâm thực hiện nhất là những giải pháp đẩy mạnh công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội của MTTQ Việt Nam thông qua mạng trong tình hình mới. Theo đồng chí Nguyễn Văn Vẻ - ­Phó Ban Tuyên giáo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội của MTTQ Việt Nam thông qua internet, mạng xã hội trong thời gian tới cần sớm có qui định cụ thể về việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên internet, mạng xã hội để đảm bảo thống nhất trong hệ thống chính trị nói chung và trong hệ thống MTTQ Việt Nam nói riêng; tổ chức hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội phục vụ công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp; tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thông tin, tuyên truyền về Luật An ninh mạng 2018 trong các tầng lớp Nhân dân, trước hết là đội ngũ cán bộ làm công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội ở các cấp; thiết lập các kênh thông tin trên internet, mạng xã hội, đầu tư các trang thiết bị phục vụ việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động cung cấp thông tin cần thiết, thông tin đầy đủ, đúng sự thật, rõ sự thật về những vấn đề mà dư luận quan tâm nhằm định hướng dư luận xã hội; không để “khoảng trống” thông tin trên internet, mạng xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan, ban ngành, cơ quan báo chí ở địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội trên báo chí nói chung và trên internet, mạng xã hội nói riêng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo Ủy ban MTTQ các cấp, lãnh đạo các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trực tiếp cung cấp, chia sẻ thông tin nhằm định hướng dư luận xã hội, tạo niềm tin và ý thức trách nhiệm của người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, các chương trình, kế hoạch, quyết định của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Trưởng phòng Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tham luận tại hội nghị
Trên cơ sở đó, các đại biểu kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để đáp ứng yêu cầu việc nắm bắt, phân tích thông tin trên mạng.
Tại hội nghị đã có 10 ý kiến tham luận trực tiếp và 10 bài tham luận gửi lại cho Ban Tổ chức hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp thu các ý kiến của các đại biểu. Từ kết quả của buổi tọa đàm, đồng chí đề nghị các đơn vị cùng thực hiện tốt các nội dung sau: Xác định vai trò của mạng xã hội tác động đến công tác nắm bắt dư luận xã hội hiện nay và cần coi các thông tin trên mạng là một kênh để nắm bắt, phân tích, tổng hợp dư luận xã hội, cần lắng nghe các thông tin nhiều chiều, xem xét kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề trước những luồng thông tin trái chiều, xung đột, những vấn đề nóng mới phát sinh do vậy khi nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội coi trọng việc cập nhật các thông tin, đặc biệt cập nhật thông tin trên mạng để lắng nghe, kiểm chứng và xử lý thông tin; xác định bối cảnh các trang mạng xã hội phát triển mạnh, thông tin giả ngày càng nhiều gây chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, phân tán tư tưởng cán bộ đảng viên do vậy đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng để trước các luồng thông tin đa chiều có cách nhìn khách quan, khoa học, phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của nhân dân đóng góp nhiều cho công tác tham mưu của MTTQ các cấp với cấp ủy đảng chính quyền ở các địa phương, đồng thời chủ động phản bác lại những thông tin trái chiều, có tính chất phá hoại và chống đối; xác định công tác nắm bắt dư luận xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng của MTTQ các cấp do vậy MTTQ các cấp cần thường xuyên cập nhật kiến thức, chủ trương, chính sách mới cho cán bộ MTTQ, đội ngũ cộng tác viên dư luận, tập huấn về kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên mạng. MTTQ các cấp cần chủ động có những giải pháp hữu hiệu phù hợp đẩy mạnh việc nắm bắt, định hướng dư luận trên mạng trong tình hình mới từ hình thức đến phương pháp để công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội thời gian tới được thực hiện hiệu quả.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị
 
Lê Phương

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”