Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019; thông qua Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2019-2024

17/07/2019 - 03:34 PM
Chiều ngày 16/7/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; thông qua Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2019-2024; Kế hoạch liên tịch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Minh - TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Tiến Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Phan Thanh Tùng - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lê Tuấn Dũng - UVTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban xây dựng Đảng Huyện ủy; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Sáu tháng đầu năm 2019, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. MTTQ các cấp phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương  đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Tuyên truyền, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Phối hợp với UBND huyện, xây dựng kế hoạch hướng dẫn các khu dân cư, xã, thị trấn tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Kết quả 161/161 thôn, tổ dân phố, khu dân cư tổ chức hội nghị; có 22.992 đại biểu dự và có 1.065 ý kiến phát biểu. Tỷ lệ vận động người qua đời hỏa táng đạt 46,6%. Xây dựng mô hình điểm cộng đồng tôn giáo Giáo xứ Kẻ Nghệ tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Thăm hỏi, tặng 802 suất quà các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo trong dịp Tết trị giá 211 triệu đồng. Xây dựng kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” 1,6 tỷ đồng, phối hợp UBND huyện khảo sát hỗ trợ xây, sửa 86 nhà ở hộ nghèo 2,58 tỷ đồng. Vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam được 995 triệu đồng. Hướng dẫn MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp kiện toàn 161 tổ hòa giải, trong đó có 98 tổ hòa giải 5 tốt.
Đ/c Nguyễn Văn Tiến - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu ý kiến
Tổ chức tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khen thưởng 18 tập thể, 26 cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động. Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị chuyển biến tiến bộ, xây dựng và ký kết chương trình, phối hợp công tác với HĐND, UBND năm 2019; Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND xã Chương Dương. Phối hợp với HĐND huyện giám sát 16 cuộc ở các xã và cơ quan đơn vị về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và thực thi pháp luật trên địa bàn huyện; tổ chức 2 cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội trước, sau kỳ họp thứ bẩy; 2 cuộc tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND TP trước, sau kỳ họp thứ XIV; hướng dẫn, xã, thị trấn tổ chức 16 cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện. Tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của UBND huyện; hướng dẫn chỉ đạo MTTQ xã, thị trấn phản biện xã hội được 56 cuộc. Xây dựng báo cáo MTTQ tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp HĐND huyện. Tuyên truyền luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật Đất đai; Luật khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân được 294 cuộc, cho 13.780 lượt người nghe. Hướng dẫn Ban TTND xã, thị trấn tổ chức tổng kết nhiệm kỳ, bầu thành viên Ban TTND nhiệm kỳ mới. 6 tháng đầu năm Ban TTND tiến hành giám sát 104 vụ việc, phát hiện vi phạm 3 vụ việc, kiến nghị giải quyết 3 vụ việc. Ban GSĐTCCD tiến hành giám sát 72 công trình dự án đảm bảo chất lượng hiệu quả. Chỉ đạo xã, thị trấn tổ chức Đại hội; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện đúng hướng dẫn của Trung ương, Thành phố.
Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhất trí với dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch Liên tịch tổ chức Ngày hội và Chương trình phối hợp thống nhất hành động trong 6 tháng cuối năm 2019 với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phối hợp thăm hỏi các gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo xây, sửa nhà, giống, vốn, tư liệu sản xuất; đổi mới tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác Mặt trận đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019; chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh MTTQ các cấp trong huyện cần bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hướng dẫn của MTTQ cấp trên và tình hình thực tiễn ở cơ sở, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò trung tâm tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội ngay từ cơ sở. Bám sát 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cụ thể hóa vào tình hình địa phương. Vận động 4 xã Lê Lợi, Thư Phú, Tiền phong, Hòa Bình hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới vào cuối năm 2019; vận động Nhân dân ủng hộ giải phóng mặt bằng thi công các công trình, dự án làm thay đổi diện mạo của huyện; phấn đấu thu ngân sách huyện đạt 1.000 tỷ đồng; MTTQ tích cực tham gia phản biện xã hội vào các dự thảo quyết sách của huyện; tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, hoàn thành chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”; nâng cao chất lượng Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư, chất lượng bình xét công nhận gia đình văn hóa, làng văn hóa; tổ chức thăm hỏi đồng bào, chức sắc tôn giáo lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng huyện; phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.
Cũng tại hội nghị này, HĐND huyện đã thông báo kết quả kỳ họp thứ XIV; UBND huyện thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.         
                  Lê Đức Anh – Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thất

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018