Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020

24/07/2020 - 11:09 AM
Sáng 22,23/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác MTTQ năm 2020 (đợt 1) cho 250 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn huyện.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng
Trong thời gian học tập, các học viên được truyền đạt nội dung của 2 chuyên đề, bao gồm: Chuyên đề 1: giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Chuyên đề 2: về nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội. Công tác phối hợp trong quản lý di tích, cơ sở thờ tự và các lễ hội hiện nay.
Qua 2 chuyên đề, đã giúp cho các học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về công tác mặt trận và tình hình tôn giáo hiện nay, từ đó nâng cao chất lượng công tác mặt trận cơ sở.
  Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019