Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

25/08/2019 - 07:06 PM
Sáng 22/8, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hoài Đức đã diễn ra khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019. Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyên Thế Hạ - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Bùi Thu Hương – HUV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
Khai mạc lớp tập huấn công tác mặt trận năm 2019
Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019, có sự tham gia của 168 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư các xã, thị trấn. Trong thời gian 2 ngày, học viên sẽ được truyền đạt 6 nội dung đó là: Công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư công đồng; thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính quyền; công tác tôn giáo của MTTQ, tình hình tôn giáo hiện nay; tuyên truyền thực hiện Nghị định 162 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam; Kỹ năng xây dựng, tổng hợp báo cáo và văn thư lưu trữ MTTQ.
Qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhằm nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn huyện.
Đồng chí Nguyễn Văn Chức - Nguyên Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP truyền đạt tại lớp học
Kim Liên

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018