Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị Phản biện vào dự thảo Đề án “Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”.

07/01/2021 - 05:18 PM

         Chiều ngày 06/01/2021, tại phòng họp 701 trụ sở Huyện ủy Mê Linh, thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Đề án “Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo” của UBND huyện Mê Linh. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; Dương Thế Đăng – Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Mê Linh ( đơn vị soạn thảo Đề án ); Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí chuyên gia trên các lĩnh vực; các đồng chí lãnh đạo UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
 

Đồng chí Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phát biểu chỉ đạo hội nghị.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Thế Đăng –  Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện trình bày nội dung cơ bản dự thảo Đề án “Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”, trong đó nhấn mạnh mục tiêu tới năm 2023 phấn đấu hoàn thành và thay thế bằng bóng đèn Led 100% hệ thống chiếu sáng các tuyến đường: Thành phố quản lý; các tuyến đường liên xã; hoàn thành chiếu sáng tại thị trấn Quang Minh, Chi Đông, xã Đại Thịnh, Liên Mạc, Tự Lập, Tiền Phong, Tam Đồng, Thanh Lâm, Kim Hoa, Mê Linh và một phần hệ thống chiếu sáng tại các xã còn lại; thí điểm xây dựng hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại tuyến đường thị trấn Chi Đông – Cầu Thống Nhất (dài khoảng 0,7km); tới năm 2025: Hoàn thành 100% hệ thống chiếu sáng các tuyến đường ngõ xóm các xã còn lại trên địa bàn huyện; trong các năm tiếp theo: Trên cơ sở kết quả thí điểm, nghiên cứu, tiến đến thay thế bằng hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời; xây dựng mô hình quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường do thành phố quản lý, chiếu sáng thị trấn Quang Minh, Chi Đông do Sở Xây dựng, Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật quản lý và giao cho đơn vị trúng thầu vận hành, sửa chữa và chi trả tiền điện năng tiêu thụ theo quy định, nguồn vốn thực hiện của Thành phố. Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường liên xã: Ban Quản lý dự án đang quản lý, vận hành, sửa chữa và chi trả tiền điện năng tiêu thụ theo quy định, nguồn vốn thực hiện của huyện. Các tuyến đường ngõ xóm: Đối với các tuyến đường chiếu sáng ngõ xóm do UBND huyện đầu tư, lắp đặt, việc quản lý vận hành và chi trả tiền điện năng tiêu thụ hàng tháng sẽ do nhân dân tự chi trả.


Đồng chí Đỗ Đăng Khoa – Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Mê Linh
phát biểu phản biện vào dự thảo Đề án.
 
       Hội nghị đã có 08 ý kiến phát biểu thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu dự hội nghị phản biện, các ý kiến đều đồng tình với việc xây dựng Đề án và tham gia đóng góp vào một số vấn đề về bố cục của đề án, tính cần thiết của đề án, thực trạng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện, nội dung của đề án. Kiến nghị Đề án sớm được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện.  
     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tân  – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh  tiếp thu toàn bộ ý kiến phản biện của các đại biểu dự hội nghị, đồng thời tổng hợp gửi UBND huyện Mê Linh để nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án “Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”
          
                                                                     Lê Đình Khoát - Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019