Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tập huấn về Luật Tố cáo năm 2018; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

15/09/2019 - 04:11 PM
Ngày 12/9/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn Luật Tố cáo năm 2018; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo, cán bộ của các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, công chức các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân của các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
 
 Toàn cảnh Hội nghị tập huấn
Tại hội nghị, các đại biểu đã được TS Lê Tiến Hào – Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018 như: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực; Trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; Bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác tố cáo… Đồng thời giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 như: Một số quy định chung và những điểm mới của Luật; quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng...
Thông qua hội nghị tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tới cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; nâng cao kỹ năng trong việc tiếp nhận và xử lý tố cáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải quyết tố cáo ở các đơn vị, địa phương; đồng thời giúp cán bộ, công chức nắm vững những quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.
                                                                               Lê Đình Khoát

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018