Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Tôn giáo năm 2020

13/12/2020 - 04:10 PM
Sáng ngày 11/12/2020, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tôn giáo năm 2020. Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Tiến sỹ Lê Thị Liên – Viện Trưởng Viện Nghiên cứu chính sách Ban Tôn giáo Chính phủ; Nguyễn Thị Lộc -  HUV, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Lê Đình Khoát – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; Trưởng ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn; các vị Tăng, Ni trụ trì tại các chùa trên địa bàn huyện; các vị Trùm trưởng và Trùm phó các Họ giáo trên địa bàn huyện.
 
Tiến sỹ Lê Thị Liên – Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo Ban Tôn giáo Chính phủ truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn.
Tại lớp tập huấn, Tiến sỹ Lê Thị Liên – Viện Trưởng Viện Nghiên cứu chính sách Ban Tôn giáo Chính phủ trực tiếp truyền đạt nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2020 với chuyên đề “Vấn đề Tôn giáo và chính sách Tôn giáo của Đảng”, nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác Tôn giáo cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở và các vị chức sắc, chức việc của các tôn giáo trên địa bàn huyện, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Tôn giáo để vận dụng vào thực tiễn hoạt động, kịp thời phát hiện kiến nghị với chính quyền các cấp để ngăn chặn và xử lý các vi phạm chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tôn giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, nhằm tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tôn giáo năm 2020, các học viên đã chú ý lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các kiến thức do giảng viên truyền đạt, để khi về hoạt động thực tế tại địa phương sẽ triển khai công tác đạt hiệu quả thiết thực.
 
                                                                   Lê Đình Khoát
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019