Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020

09/12/2020 - 06:13 PM
Sáng 09/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021 trình HĐND huyện khóa XIX, tại Kỳ họp thứ 18. Ông Nguyễn Đình Sơn – UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; bà Lê Thị Toan – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; bà Khuất Thị Thu Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.  
 
Ông Nguyễn Đình Sơn -  UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Huyện phát biểu tiếp thu và giải trình ý kiến của đại biểu
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt và định hướng nội dung phản biện, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn tại hội nghị, đã có 11 lượt ý kiến đóng góp, phản biện. Các ý kiến cho thấy, đại biểu đã có sự nghiên cứu kỹ báo cáo của UBND Huyện và nắm bắt sát tình hình thực tế của huyện, tập trung góp ý vào bố cục, thể thức; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của huyện trong năm 2021. Đại biểu đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, quyết liệt và hiệu quả hơn; kết quả trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng Huyện đã hoàn thành và vượt 18/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, còn 04 chỉ tiêu không đạt chủ yếu do nguyên nhân khách quan như: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu, cơ cấu giá trị sản xuất, tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch, chỉ tiêu biên chế.  
Tuy nhiên, đại biểu cũng phân tích băn khoăn về một số chỉ tiêu lớn còn chưa bền vững, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện vượt đạt nhưng chủ yếu thu từ đấu giá đất, các sắc thuế thu chưa đạt; việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) chưa bền vững, tình trạng đất nông nghiệp không canh tác ngày càng tăng, số lượng lao động nông nghiệp ngày càng giảm, chất lượng lao động nông nghiệp thấp,…
Năm 2021, là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chương trình, kế hoạch giai đoạn 2021-2026; để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, đại biểu kiến nghị UBND huyện: Tiếp tục rà soát, nghiên cứu điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021 cho phù hợp với khả năng, điều kiện của Huyện, một số chỉ tiêu đưa ra quá cao như tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch, diện tích đất trồng cây hàng năm chuyển đổi sang trồng cây ăn quả. Quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung. Nâng cao hiệu quả công tác tập huấn kiến thức quản lý, kỹ thuật trong nông nghiệp; hỗ trợ tốt các mô hình khuyến nông. Phát động và xây dựng được xã hội học tập với các mô hình như dòng họ học tập, khu dân cư học tập. Một số nhiệm vụ giao cho các cơ quan chuyên môn chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị…
Thay mặt UBND huyện, ông Nguyễn Đình Sơn – UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu, đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, nhất là Hội Người cao tuổi tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp.  
Ủy ban MTTQ huyện Phúc Thọ
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019