Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

18/07/2020 - 04:40 PM
Sáng ngày 18/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: đại diện Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Văn Tiến - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Vũ Văn Tuân -  Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn.
Đ/c Nguyễn Văn Tiến - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
Sáu tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã khắc phục khó khăn, đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. MTTQ các cấp phối hợp các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần vừa chống dịch vừa thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.
Phối hợp với UBND huyện, xây dựng kế hoạch hướng dẫn các khu dân cư, xã, thị trấn tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Kết quả 161/161 thôn, tổ dân phố, khu dân cư tổ chức hội nghị; có 23.042 đại biểu dự và có 790 ý kiến phát biểu; Hội nghị cấp xã có 4.010 đại biểu dự, có 149 ý kiến. Tỷ lệ đăng ký gia đình văn hóa đạt 95,2%, tỷ lệ vận động người qua đời hỏa táng đạt 49,3%. Vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt nam” được 1,2 tỷ đồng. Tập trung tuyên truyền, vận động người dân xã Nhị Khê, Văn Bình, Hà Hồi và Vạn Điểm phấn đấu đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Thường Tín đạt huyện nông thôn mới năm 2020. Tổ chức lấy phiếu 65% số hộ, đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng huyện nông thôn mới, kết quả từ câu 1 đến câu 10 đạt tỷ lệ 92,12% đến 98,87% người được hỏi hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới; câu 11 đạt 99,37% người được hỏi hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới. Phối hợp tổ chức chợ hoa tết, bán hàng bình ổn giá trong các doanh nghiệp gắn với tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, quảng bá sản phẩm làng nghề trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”. Xây dựng kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” 2,1 tỷ đồng, phối hợp UBND huyện, Hội chữ thập đỏ khảo sát hỗ trợ xây, sửa 40 nhà ở hộ nghèo, trị giá trên 2 tỷ đồng; vận động xã hội hóa 11,2 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp hòa giải thành 36/64 vụ việc.
Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác tổ chức lễ hội tại xã Lê Lợi, Thống Nhất, Tô Hiệu và Nguyễn Trãi; Giám sát việc thực hiện chế độ các đối tượng được Chính phủ hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại 29/29 xã, thị trấn. thông qua giám sát các đơn vị thực hiện tốt chế độ hỗ trợ, không bỏ sót đối tượng, không phát hiện việc trục lợi chính sách. Tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện; xây dựng báo cáo MTTQ tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp HĐND huyện. Ban TTND tiến hành giám sát 131 vụ việc, phát hiện, kiến nghị giải quyết 12 vụ việc vi phạm. Ban GSĐTCCD tiến hành giám sát 151 công trình, dự án, phát hiện kiến nghị giải quyết 7 vụ việc vi phạm. Kiểm tra tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban điều hành, nhóm nòng cốt thực hiện Đề án 02-212 xã Duyên Thái, Tiền Phong, Văn Tự, Vạn Điểm và Hà Hồi góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu ý kiến góp ý của các vị đại biểu dự Hội nghị; đồng thời nhấn mạnh MTTQ các cấp trong huyện cần bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hướng dẫn của MTTQ cấp trên và tình hình thực tiễn ở cơ sở, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bám sát 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân xã Nhị Khê, Văn Bình, Hà Hồi và Vạn Điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Thường Tín đạt huyện nông thôn mới năm 2020; tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao chất lượng Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.
Cũng tại hội nghị này, HĐND huyện đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 13; UBND huyện thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ủy ban MTTQ huyện tiến hành kiện toàn 9 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024; chia tay các vị nghỉ công tác, được Đảng phân công nhiệm vụ mới.    
                  Lê Đức Anh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019