Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban công tác MTTQ, dư luận xã hội tháng 11

28/11/2020 - 02:24 PM
Chiều ngày 27/11/2020, tại phòng họp số 02 Quận Ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban công tác MTTQ, dư luận xã hội tháng 11, giao ban chuyên đề công tác Thanh tra nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ).
Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng Ban TTND; Trưởng Ban, 01 đại diện thành viên Ban GSĐTCCĐ.

Hội nghị đã được nghe báo cáo công tác MTTQ, tổng hợp dư luận xã hội tháng 11, tổng hợp báo cáo 11 tháng hoạt động TTND, GSĐTCCĐ, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12.
Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến phát biểu, các ý kiến đều đồng tình với báo cáo và trao đổi thêm về kết quả công tác MTTQ, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giám sát của MTTQ trên các lĩnh vực, nắm bắt phản ánh dư luận xã hội, hoạt động của Ban TTND, GSĐTCCĐ; về kinh phí hoạt động Ban TTND, GSĐTCCĐ …và những hạn chế
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Vũ Thị Thành đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường quan tâm đánh giá thi đua năm 2020; phối hợp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 3 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy; phản biện vào Dự thảo kế hoạch triển khai 03 chương trình công tác của Quận ủy, dự thảo nghị quyết về kinh tế - xã hôi, an ninh – quốc phòng năm 2020, trọng tâm năm 2021; phối hợp công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…
Ngô Thanh Xuân
         
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019