Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức phản biện xã hội vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND quận trình tại Kỳ họp thứ 13, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

08/12/2020 - 06:24 PM
Sáng ngày 08/12/2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức hội nghị phản biện xã hội (PBXH) vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2021 của UBND quận trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND quận khóa V sẽ họp vào ngày 15-17/12/2020.
Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lan Hương- UVTV- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Nguyễn Lê Hoàng- UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận; Trần Quang Đạo – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, thành viên hai Ban tư vấn Dân chủ - pháp luật, Ban tư vấn Văn hóa – xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND quận và một số phòng chuyên môn UBND.
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Hoàng - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận đã báo cáo tóm tắt Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 của UBND quận. Các đại biểu đều thống nhất đánh giá dự thảo báo cáo được soạn thảo công phu, nghiêm túc. Kết quả thực hiện kế hoạch của UBND quận năm 2020 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021cơ bản đầy đủ và bám sát Nghị quyết Đai hội Đảng bộ quận lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ rõ bản Dự thảo cần rà soát phần đánh giá kết quả thực hiện  kế hoạch  năm 2020 cần đánh giá rõ hơn, cụ thể hơn, xác định trách nhiệm rõ hơn phần tồn tại hạn chế; bổ sung một số phần đánh giá thiếu về quốc phòng an ninh; giáo dục; bổ sung các biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại. Năm 2021, cần quan tâm đến một số nội dung như, chủ đề năm 2021 của Thành phố dự kiến là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”, trong đó, chú trọng yếu tố “Hành động, đổi mới”. Cần quan tâm, khai thác, phát huy hiệu quả hơn nữa không gian đi bộ quận Tây Hồ- Tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, đặc biệt là nghiên cứu để có Đề án khai thác, phát triển “Kinh tế ban đêm” tại khu vực này
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đóng góp vào dự thảo Nghị quyết HĐND quận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận năm 2021 nên nghiên cứu bổ sung 03 chỉ tiêu, đó là: Tỷ lệ phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo; tỷ lệ thất nghiệp.
     Đ.c Nguyễn Lê Hoàng – UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Hoàng - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận và đồng chí Trần Quang Đạo - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam  cảm ơn, tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu vào Dự thảo Kế hoạch của UBND quận. Các ý kiến đóng góp vào nội dung cụ thể, UBND quận sẽ nghiên cứu, tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện văn bản dự thảo trước khi trình tại Kỳ họp.
Nguyễn Thục Lương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019