Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư (2003-2018)

03/01/2019 - 11:23 AM
Sáng ngày 03/01/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTT Việt Nam Thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn TP Hà Nội. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Sinh - Trưởng ban Phong trào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Kim Hoàng - Phó Ban Dân vận Thành ủy; Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của TP, Chủ tịch MTTQ Việt Nam các quận, huyện thị xã và các đơn vị, cá nhân được khen thưởng.
Đồng chí Trần Văn Sinh - Trưởng ban Phong trào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã thông qua báo cáo kết quả 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư (2003 – 2018) và 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Trong 15 năm qua, gần 100% các khu dân cư trên địa bàn Thủ đô tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Trong đó, tính từ năm 2009 – 2018 có gần 90% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, với 7,3 triệu lượt người tham dự, nhiều địa phương có số lượng người tham dự Ngày hội cao, có 585.526 hộ gia đình được biểu dương khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu. Là thủ đô của đất nước, Hà Nội đã vinh dự được đón nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,  MTTQ Việt Nam và cả Phó Thủ tướng Singapore, lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể của TP Hà Nội về chung vui dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Đây là dịp để các đồng chí lãnh đạo các cấp thăm nắm tình hình nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và là nguồn cổ vũ, động viên nhân dân tích cực phấn đấu xây dựng khu dân cư tốt đẹp hơn.
 

Đồng chí Nguyễn Kim Hoàng – Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Với 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả trong cả năm nội dung của cuộc vận động. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu hợp pháp, giúp nhau thoát nghèo bền vững. Đến nay đã có 4/18 (22,22% huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện có 30 xã đạt và cơ bản đạt NTM đang được Hội đồng thẩm định của TP xem xét công nhận. Đặc biệt, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp của TP đã vận động được 171 tỷ động, giúp xây, sửa trên 5.000 nhà; hỗ trợ 10.495 hộ về giống, vốn, cây con phát triển sản xuất, khám chữa bệnh cho 4.236 người; giúp 19.853 cháu thuộc diện hộ nghèo được đi học; uỷ thác trên 15 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để người nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2018 còn 2.326 hộ nghèo, tương ứng còn 1,16%. Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP - UBND TP đã phối hợp, tập trung xây sửa 4.566 nhà cho hộ nghèo, trị giá trên 100 tỷ đồng, trong đó MTTQ các cấp đã vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 77 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, có 23.973 hội nghị đại biểu nhân dân được tổ chức tại các thôn, làng, tổ dân phố tổ chức với 2.328.040  hộ dự họp đạt tỷ lệ 74% với 119.540 lượt ý kiến tham gia. Cấp xã đã tổ chức 1.752 hội nghị thu hút 232.726 đại biểu dự, có11.276 ý kiến đóng góp tại hội nghị. Qua việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân ở các khu dân cư đã phát huy tính dân chủ, cộng đồng trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
 

Đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Có thể thấy, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trong những năm qua đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên, phát huy vai trò chủ trì, tinh thần trách nhiệm của Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư. Thông qua Cuộc vận động và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, MTTQ các cấp đã củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, làm nòng cốt trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững sự ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quá trình thực hiện Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hình thức tổ chức có nhiều đổi mới, sáng tạo, đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” khơi dậy, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư, gắn kết tình làng nghĩa xóm; đồng thời nâng cao trình độ của cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư…
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nội dung trên còn một số hạn chế. Vẫn còn một số nơi tổ chức Ngày hội còn hình thức. Việc bàn giải pháp thực hiện Cuộc vận động chưa cụ thể gắn với nhiệm vụ của khu dân cư; chất lượng tổ chức Ngày hội chưa đồng đều giữa các địa phương. Việc bình xét công nhận gia đình văn hóa, việc biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu có nơi còn hạn chế, chưa tạo thành động lực để thúc đẩy phong trào. Trong thực hiện Cuộc vận động, một số nơi, công tác tham mưu của MTTQ đối với cấp ủy còn chưa kịp thời, sự phối hợp giữa chính quyền, các ngành, tổ chức thành viên với Mặt trận còn hạn chế. Công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của Cuộc vận động có nơi còn chưa sâu rộng, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân chưa sâu, chưa chủ động, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, cộng đồng dân cư.

 
 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại hội nghị
Ghi nhận những kết qủa đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, đồng chí Trần Văn Sinh - Trưởng Ban Phong trào Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, Hà Nội là địa phương từ TP đến quận, huyện, xã phường đều có cách làm sáng tạo, kết quả rõ ràng, cụ thể, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, Hà Nội đã huy động được các nguồn lực đóng góp ủng hộ để xây dựng các chương trình an sinh xã hội, nhất là trong tuyên truyền, vận động các loại Quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”,  “Vì Biển đảo Việt Nam”... Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước chủ động phối hợp ký kết kế hoạch liên tịch với UBND TP về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây được xem là một trong những mô hình hay để nhân rộng trên toàn quốc. 
Kết thúc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn đã tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị và nhấn mạnh một số nội dung thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vă minh” trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã khen thưởng 31 tập thể,  Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khen thưởng 63 tập thể, 93 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ trên. 
                                                                                                          Hà Phương

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”