Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020

10/02/2020 - 05:28 AM
Sáng 10/2, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020 với 2.271 đại biểu tham dự. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn – Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh – Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu MTTQ Việt Nam các cấp tập trung triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020); tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, kịp thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; tập trung vận động các nguồn lực xã hội, triển khai hoạt động chăm lo cho người nghèo; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị các nội dung tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; tiến hành hoạt động biểu dương điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.
Đồng chí Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam quan triệt 5 giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đề nghị năm 2020, Mặt trận các cấp quan tâm triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp; gắn các hoạt động công tác Mặt trận với việc tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của những kỷ niệm lớn, phát huy truyền thống MTTQ Việt Nam các cấp. Bên cạnh đó, tham gia xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp; kiện toàn, ổn định bộ máy nhân sự; tăng cường nắm sát tình hình Nhân dân, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp Nhân dân; chọn điểm nhấn trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, các giai tầng trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng và phát triển đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội phải bám sát thực tế, phản ánh đúng tình hình. Trên hết, đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cần quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán trong triển khai thực hiện để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương yêu cầu Mặt trận các cấp TP xây dựng Kế hoạch, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động rõ ràng, chi tiết, có thời gian thực hiện cụ thể, theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Trước mắt, Mặt trận các cấp tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ TP, tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân, vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra./.
Thu Thủy
 
 

Các tin tức khác

Khi Hà Nội ta có Đảng

17/03/2020 - 630 lượt xem

Mềm hóa những vấn đề gai góc

24/02/2020 - 2.727 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018