20/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoài Đức hoàn thành tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng văn hóa ở cơ sở năm 2024

11/03/2024 - 04:57 PM
Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 03/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hoài Đức và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức về việc tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2024; từ ngày 07/01 đến hết ngày 09/3/2024, 20/20 xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức xong hội nghị đại biểu nhân dân cấp xã với tổng số 3180 đại biểu dự hội nghị và 85 ý kiến tham gia phát biểu.
Tại Hội nghị Đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2024, các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân ở xã, thị trấn năm 2023; kết quả triển khai, thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử trong cán bộ công chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương; tổng hợp kết quả tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân ở thôn, làng, tổ dân phố năm 2024.
Hội nghị Đại biểu nhân dân tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức
Các đại biểu cũng thảo luận về chương trình hành động, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu và những biện pháp phù hợp tổ chức thực hiện năm 2024; tuyên truyền vận động Nhân dân có những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phát động. Đặc biệt là phát động phong trào thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Giải phóng Thủ đô, chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.
Chủ toạ Hội nghị tại các xã, thị trấn đúng thành phần theo hướng dẫn chủ trì điều hành tốt các nội dung, chương trình hội nghị, thư ký hội nghị ghi chép đầy đủ các ý kiến đại biểu tham gia, các đại biểu nhân dân tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, đúng trọng tâm. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị và tham gia góp ý bằng văn bản cơ bản đồng tình với kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2023, báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố và chương trình hành động năm 2024 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân của xã, thị trấn năm 2024.
Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2024 được chuẩn bị chu đáo, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ, UBND và các đoàn thể của xã, thị trấn, nhân dân thực sự phát huy dân chủ; các xã, thị trấn đã chủ động tổ chức tốt hội nghị. Bên cạnh đó, Hội nghị đại biểu nhân năm 2024 có sự quan tâm, dự và chỉ đạo của MTTQ Thành phố, các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ và các đồng chí phụ trách cụm, phụ trách xã, thị trấn đã về dự và phát biểu chỉ đạo, tiếp thu ý kiến nhân dân tham gia đóng góp với huyện, xã, thị trấn và động viên cán bộ nhân dân phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thi đua đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng thôn, tổ dân phố văn hoá góp phần xây dựng huyện ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Trong thời gian tới UBND và MTTQ các cấp cần phối hợp chặt chẽ, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở, khu dân cư truyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2024. Đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; vận động nhân dân thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, văn hóa trong giao tiếp ứng xử của người Hà Nội, thực hiện cưới theo nếp sống mới và tang văn minh tiến bộ, chỉnh trang ngõ phố; vận động nhân dân không vứt rác ra đường và nơi công cộng, giữ gìn môi trường, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Huyện ủy, Chương trình phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc thực hiện giảm nghèo bền vững.
Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị của địa phương đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2024 thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô và của Huyện.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ phát động; tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các khu dân cư bình xét danh hiệu văn hóa và Sơ tổng kết đánh giá thi đua xây dựng điển hình tiên tiến xuất sắc, động viên khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc vào dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
Bám sát định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà nội, nhiệm vụ chính trị và chương trình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024 của huyện; Cụ thể hóa thành Chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ và các chương trình phối hợp như: Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; xây dựng nông thôn mới… góp phần hoàn thành các phong trào thi đua yêu nước, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước
Thành công của hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa đã mở đầu năm công tác 2024 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, là diễn đàn phát huy dân chủ, trí tuệ của Nhân dân, tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Nhân dân và cán bộ huyện Hoài Đức quyết tâm đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết hội nghị đại biểu Nhân dân và chương trình hành động năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.
Đoàn Hồng Trang

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020