Kiện toàn 12 nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI

31/05/2019 - 06:39 PM
Ngày 31/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức hội nghị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2014-2019. Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý dự thảo các báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Các ý kiến phát biểu đề nghị dự thảo Văn kiện Đại hội cần bổ sung những đánh giá sát tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tìm giải pháp để giải quyết các tồn tại trong nhiệm kỳ tới. Chương trình hành động phải đề cập đến dự thảo Báo cáo chính trị cần nêu bật vai trò của mặt trận; nên đưa nhiệm vụ MTTQ vận động, tập hợp các giai tầng tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; bổ sung thêm kết quả nổi bật về tăng trưởng kinh tế, chỉ số cải cách hành chính của TP.
10 ý kiến phát biểu đóng góp ý kiến đều đánh giá dự thảo sau 4 lần sửa đổi cả tiêu đề, chủ đề đều sát tình hình thực tế. Nhiều ý kiến cho rằng cần dự báo tình hình thời gian tới; cần làm sâu sắc thêm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, việc thực hiện các cuộc vận động; huy động khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động đối ngoại… để làm nổi bật công tác của mặt trận. Về phương hướng, nhiệm vụ của mặt trận trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu cho rằng phải huy động được mọi tầng lớp Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện các cuộc vận động; quan tâm hơn đến công tác tổ chức bộ máy, chế độ chính sách cho cán bộ mặt trận.
Cũng tại hội nghị nhiều ý kiến mong muốn được đối thoại với Bí thư Thành ủy xung quanh các vấn đề như: chế độ chính sách đối với cán bộ mặt trận, nhất là cán bộ cơ sở; giải quyết trật tự đô thị của Thủ đô; giải đáp về về sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể…
Hội nghị đã kiện toàn nhân sự, thống nhất bổ sung 12 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2019; thống nhất về nhân sự cơ cấu, số lượng, thành phần tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, từ các ý kiến phát biểu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP sẽ tiếp thu hoàn chỉnh văn bản và tiếp tục triển khai. Đề án nhân sự được thông qua sẽ triển khai bảo đảm tiêu chuẩn, năng lực, thực sự là người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân để thực sự là người tiêu biểu trong các giai tầng xã hội, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân. Tiếp thu các ý kiến cho buổi đối thoại với Bí thư Thành ủy liên quan đến quản lý, điều hành của lãnh đạo thành phố để đóng góp… trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận trên địa bàn TP.
Theo KTĐT
Các tin tức khác

Về thuật ngữ “đoàn kết”

04/11/2022 - 4.236 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020