Ban đoàn kết công giáo huyện Thanh Oai triển khai chương trình công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

15/02/2023 - 11:14 AM
Sáng ngày 15/2/2023 Ban đoàn kết công giáo huyện tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Tham dự hội nghị có bà Đỗ Thị Thái - Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Thủy – UVTV, Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đại diện lãnh đạo Ban dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Công an huyện; Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ủy viên Ban đoàn kết công giáo huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027; Các ông, bà chánh trương, trùm trưởng các giáo xứ, họ đạo trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị ông Phạm Văn Dũng - Phó ban đoàn kết công giáo huyện Thanh Oai đã thông qua chương trình công tác năm 2023 gồm các nội dung: Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và tuyên truyền, phổ biến Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo, các văn bản chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác Tôn giáo và hoạt động của tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn của Đất nước, Thủ đô. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết  xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”; “nông thôn mới nâng cao” và “nông thôn mới kiểu mẫu”. Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức, năng lực của Ủy viên Ban ĐKCG huyện Thanh Oai. Xây dựng kế hoạch để tổ chức kiểm tra giao ban cụm thi đua, đánh giá kết quả hoạt động, phong trào thi đua xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến” năm 2023.
Tại hội nghị các xứ, họ đạo cũng tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023 nhằm  phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, chương trình kế hoạch đề ra với những nội dung quan trọng đó là: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, chấp hành Pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp. Đoàn kết trong đạo đức, lối sống trong tinh thần bác ái, yêu thương phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”.
Các giáo xứ, họ đạo ký kết giao ước thi đua năm 2023
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bà Đỗ Thị Thái - Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả của Ban đoàn kết công giáo huyện Thanh Oai đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời thống nhất với chương trình công tác năm 2023 của Ban đoàn kết công giáo huyện và những nội dung ký giao ước thi đua của các giáo xứ, họ đạo. Bà Đỗ Thị Thái cũng mong muốn năm 2023 Ban đoàn kết công giáo huyện Thanh Oai sẽ tích cực tuyên truyền Nhân dân công giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”; vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam”, cuộc vận động biến đổi khí hậu môi trường, an toàn giao thông; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2023.
Nguyễn Thị Vinh
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020