Ban Đoàn kết công giáo quận Hoàng Mai phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023

28/02/2023 - 05:52 PM

 

Sáng ngày 28/02/2023, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo quận năm 2023. Ban Đoàn kết công giáo quận Hoàng Mai xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023 đồng thời phát động, đăng ký, ký kết giao ước thi đua giữa các xứ, họ; qua đó tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm với 4 nội dung thi đua cụ thể như sau:
Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.
Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, chấp hành Pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp.
Đoàn kết trong đạo đức, lối sống trong tinh thần bác ái, yêu thương phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái” và  trong nếp sống Đạo.
Các xứ, họ đạo ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của  lãnh đạo Ủy ban ĐKCG thành phố HN và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
Phát biểu tại hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua, ông Lưu Tiến Thìn - Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo quận khẳng định trong năm 2023, Ban ĐKCG và đồng bào Công giáo Quận quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và đặc biệt là năm 2023 đánh dấu quận Hoàng Mai tròn 20 năm xây dựng và phát triển với đường hướng đồng hành cùng dân tộc, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.
                                         Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020