Ban đoàn kết công giáo Quận Long Biên phát động, ký cam kết thi đua 2024

23/02/2024 - 02:12 PM
Sáng ngày 23/02/2024, tại nhà văn hóa tổ 7 phường Long Biên; thực hiện hướng dẫn, chương trình công tác năm 2024. Ban đoàn kết Công giáo quận Long Biên tổ chức phát động, ký kết cam kết thi đua năm 2024.
Dự hội nghị có ông Phạm Huy Thông – Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quậ; đại diện ban Dân vận, phòng Nội vụ, đội An ninh Công an quận, các ông trong Ban đoàn kết công giáo quận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Lâm, Long Biên, Phúc Lợi; Ban hành giáo xứ họ đạo Long Biên, Ngọc Lâm, Phúc Lợi và đại diện giáo dân 03 Xứ họ đạo.
Tại hội nghị ông Đinh Văn Chương – Trưởng Ban đoàn kết Công giáo quận triển khai chương trình công tác năm 2024, phổ biến các nội dung phát động thi đua năm 2024 và tiến hành ký cam kết thi đua giữa 3 xứ họ đạo với Ban đoàn kết công giáo quận có sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, ban Dân vận Quận ủy, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phòng nội vụ, đội An ninh Công an quận.
Các xứ họ đạo ký cam kết thi đua
Phát biểu tại hội nghị ông Phạm Huy Thông – Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, ông Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đề nghị trên cơ sở chương trình công tác, Ban đoàn kết Công giáo quận chủ động bổ sung một số nội dung vào tiêu chí thi đua như vận động thực hiện tốt chủ đề năm của quận “Năm hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và chuyển đổi số” thực hiện tang văn minh tiến bộ, không sử dụng chất đốt bằng than, than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh; không chăn nuôi gia xúc, gia cầm, hằng tuần tham gia cùng Nhân dân thực hiện tổng vệ sinh tại tổ dân phố… chọn nội dung đăng ký phát triển thêm mô hình ứng phó chống biến đổi khí hậu; mô hình phòng cháy, chữa cháy…; Triển khai công việc theo kế hoạch, đảm bảo thời gian, nâng cao chất lượng hiệu quả; trước mắt quan tâm duy trì giao ban, thông tin báo cáo kết quả hoạt động đầy đủ, phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia hội nghị đại biểu Nhân dân trong đồng bào công giáo cũng như trong Nhân dân.
Ngô Thanh Xuân
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020