Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Gia Lâm tổ chức làm việc với các xã, thị trấn về thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Chương trình công tác năm 2022

20/04/2022 - 10:19 AM
Ngày 18/4/2022, Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Anh Tú - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng về thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Chương trình Công tác năm 2022.
 
Đại diễn lãnh đạo xã Bát Tràng phát biểu tại Hội nghị 
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 – 2024 của đơn vị, kết quả công tác MTTQ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, các kiến nghị, đề xuất cụ thể; Công tác kiện toàn, các điều kiện và kết quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; Công tác xây dựng và triển khai các mô hình “Đoàn kết sáng tạo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh”; Tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid – 19, kết quả vận động và sử dụng các loại Quỹ và công tác giảm nghèo trên địa bàn; Cơ chế chính sách và các điều kiện hoạt động của MTTQ, về mối quan hệ công tác của Mặt trận trong hệ thống chính trị và các tổ chức thành viên. Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và xã đã đánh giá khách quan, trung thực những khó khăn, tồn tại, hạn chế của đơn vị, qua đó, giúp cơ sở phát huy những thuận lợi, khắc phục hạn chế trong công tác Mặt trận, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
 
Đ/c Hoàng Anh Tú – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng đã đạt được, đồng thời đề nghị Mặt trận xã cần tiếp thu các ý kiến góp ý tại buổi làm việc để tiếp tục triển khai trong thời gian tới, bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương, rà soát các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội đã đề ra, cần có kế hoạch hoàn thành những chỉ tiêu chưa đạt và thực hiện ở mức cao hơn đối với các chỉ tiêu đã đạt, bổ sung những chỉ tiêu mới. Đồng thời, yêu cầu MTTQ Việt Nam xã tích cực tuyên truyền vận vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, trọng tâm là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường, quận, phấn đấu đến năm 2023 huyện Gia Lâm hoàn thành các tiêu chí trở thành quận của Thủ đô Hà Nội, gần nhất là công tác bầu cử trưởng thôn – tổ trưởng TDP, Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoànkết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,Tập trung xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp với địa phương; Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, việc quản lý, sử dụng các loại quỹ công khai, minh bạch, đúng quy định, hiệu quả; Đẩy mạnh công tác giám sát thực chất hơn, xuyên suốt hơn để khẳng định vai trò của MTTQ các cấp; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận cho phù hợp với tình hình thực tiễn, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, thực hiện chính sách cán bộ kịp thời, …
Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 26/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổ chức làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Kiêu Kỵ, Kim Sơn, Dương Quang, Dương Hà và Yên Thường.
Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020