Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên kiểm tra việc triển khai chương trình công tác Mặt trận năm 2022

21/04/2022 - 03:51 PM
Thực hiện hiện Chương trình công tác Mặt trận năm 2022; kế hoạch số 66/KH-MTPX ngày 08/4/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên Kiểm tra việc triển khai chương trình công tác Mặt trận năm 2022 và các quỹ vận động do Mật trận Tổ quốc phát động năm 2020, 2021 và quý I năm 2022 trên địa bàn huyện.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên đã tự Kiểm tra cấp huyện; hướng dẫn các xã thị trấn tự kiểm tra việc triển khai chương trình công tác Mặt trận năm 2022 và các quỹ vận động do Mật trận Tổ quốc phát động năm 2020, 2021 và quý I năm 2022 cấp xã, thị trấn và khu dân cư; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thành lập Đoàn công tác gồm các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn về làm việc tại 12 xã, thị trấm trong huyện từ ngày 12/4 đến 22/4/2022. Tham dự tại các buổi làm việc có đại diện Thường trực Đảng uỷ- Thường trực HĐND,UBND xã, thị trấn; các đồng chí trong ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn và Bí thư, Trưởng ban công tác Mặt trận và Trưởng thôn của thôn, tiểu khu được kiểm tra
Tại các buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn đã báo cáo việc triển khai chương trình công tác mặt trận năm 2022 trong 4 tháng đầu năm; kết quả vận động quản lý, sử dụng Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Lũ lụt”, Quỹ Phòng chống Covid-19, chương trình “sóng và máy tính cho em” năm 2020, 2021 và quý I năm 2022. Các đồng chí Thường trực và cán bộ chuyên môn Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã đánh giá từng mặt triển khai thực hiện của đơn vị; trao đổi những cách làm mới, những cách làm hay đã thực hiện tại địa phương; công tác tuyên truyền tổ chức vận động ủng hộ và quản lý và sử dụng các quỹ.
MTTQ các xã, thị trấn báo cáo đầy đủ các nội dung, các văn bản, tài liệu đã thực hiện cho đoàn kiểm tra. Kết quả các xã, thị trẩn bám sát văn bản MTTQ cấp trên xây dựng triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác mặt trận, công tác phối hợp năm 2022 triển khai tới cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong công tác Mặt trận; ký kết chương trình phối hợp công tác giữa MTTQ với HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể; Hướng dẫn, tham dự các khu dân cư tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022, bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở: Thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’; ‘’Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’; tổ chức phản biện xã hội, tham gia giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tăng cường công tác phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ do MTTQ phát động. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, tồn tại cần khắc phục như: Công tác tuyền truyền chưa sâu, nắm bắt dư luận xã hội, phản biện xã hội còn chưa kịp thời, một số đơn vị còn có đơn thư khiếu nại vượt cấp…
Đ/c Trần Tuấn Anh – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Tiến báo cáo kết quả của xã
Về vận động quản lý, sử dụng Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” 2 năm đạt 1,6 tỷ đồng, quý I vận động được 450 triệu đồng đã nộp toàn bộ về Thành phố; quỹ “Vì người nghèo” vận động đạt 1,2 tỷ đồng, chi sử dụng 1,5 tỷ đồng; quỹ “Lũ lụt” được 2tỷ 050 triệu đồng nộp toàn bộ về TP, Quỹ Phòng chống Covid-19 được 2tỷ 112 triệu đồng nộp về TP 150 triệu đồng, chi hỗ trợ tại huyện 1tỷ 996 triệu đồng; Quỹ “tiêm phòng vắc xin covid-19” được 2 tỷ đồng nộp về toàn bộ Thành phố, chương trình “sóng và máy tính cho em” 2021 đạt 450 triệu đồng nộp về TP 450 triệu đồng; các xã, thị trấn đều Hưởng ứng triển khai kế hoạch, phát động, tổ chức vận động ủng hộ, sử dụng có hiệu quả, đúng đối tượng, nộp cấp trên ủng hộ kịp thời; sổ sách ghi chép rõ ràng. Tuy nhiên trong năm nhiều tổ chức phát động cùng một nội dung ủng hộ nên ở một số xã, thị trấn thống nhất để các đoàn thể vận động, còn chồng chéo, lên kết quả vận động ủng hộ các Quỹ của MTTQ không cao.
 
Kết luận tại các buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn đối với MTTQ trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 và công tác tuyên truyền vận động hiệu quả các quỹ do MTTQ phát động. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh MTTQ các xã, thị trấn triển khai công tác năm cần có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo của Mặt trận cấp trên và cấp ủy. Việc triển khai thực hiện công tác tiếp nhận, vận động, quản lý sử dụng các quỹ cần tuân thủ, đảm bảo theo quy định của pháp luật; Các cuộc vận động ủng hộ cần tách riêng, theo chủ trương chung của huyện, không tổ chức triển khai gộp để đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị cần tập trung vào các nội dung: tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước; đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua yêu nước; công tác phòng chống dịch; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động hiệu quả các quỹ, trước mắt là quỹ “Vì biển đảo Việt Nam năm 2022; Phối hợp triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; Tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội; nắm tình hình dư luận trong nhân dân kịp thời tổng hợp những phản ánh của nhân dân của cử tri, kiến nghị đề xuất với HDND, UBND huyện thực hiện tốt công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền. Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền xây dựng tổ chức Mặt trận ngày càng vững mạnh ./.
Nguyễn Duy Thanh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020