Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023.

03/03/2023 - 08:23 AM
Chiều ngày 02/03/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí: Bùi Thị Ngọc Lan – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các thành viên hai Ban tư vấn và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường, Ban quản lý Quỹ Đất, Ban Quản lý dự án, Trung tâm văn hóa TTTT huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ – Trưởng ban Thanh tra nhân dân- Trưởng ban Giám sát đầu tư  cộng đồng các xã, thị trấn.

Bà Bùi Thị Ngọc Lan – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023 từ ngày 10/02/2023; hướng tập trung xin ý kiến về các nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời cung cấp tài liệu để các đại biểu nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến bằng văn bản.
Tại hội nghị, đã có 12 ý kiến được phát biểu trực tiếp. Các ý kiến đều nhất trí về chủ trương sửa đổi Luật Đất đai, đáp ứng yêu cầu bức thiết trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay; Cơ bản nhất trí về nội dung dự thảo Luật Đất đai; tham gia ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: bố cục, nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể. …
Đại diện các tổ chức thành viên báo cáo việc triển khai kế hoạch, kết quả đã lấy ý kiến và tiếp tục lấy ý kiến của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân vào Dự thảo Luật nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Đồng thời qua việc lấy ý kiến nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai. Đề nghị sau hội nghị, các cơ quan, tổ chức tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa; tổ chức cho cán bộ, người lao động của đơn vị tiếp cận và đóng góp ý kiến Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tạo mọi điều kiện để Nhân dân tham gia góp ý kiến; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể tiếp tục tổ chức cho hội viên, đoàn viên tham gia ý kiến, tổng hợp về huyện và ngành dọc đảm bảo đồng bộ, trách nhiệm và hiệu quả, bảo đảm tiến độ thời gian, chất lượng theo kế hoạch đề ra./.
 Nguyễn Duy Thanh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020