Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên làm việc với phường Gia Thụy về chương trình công tác năm 2022

15/04/2022 - 02:23 PM
Sáng ngày 14/4/2022, tại trụ sở Đảng ủy, UBND phường Gia Thụy, thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Kế hoạch số 26/KH-MTTQ-BTT ngày 14/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về triển khai chương trình công tác MTTQ năm 2022; Kế hoạch số 34/KH-MTTQ-BTT ngày 04/4/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về kiểm tra công tác vận động, quản lý, sử dụng quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, và các quỹ an sinh xã hội do MTTQ triển khai.
Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quân Long Biên; Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực, Chuyên viên MTTQ quận Long Biên. Đồng chí Nguyễn Thành Biên – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Đặng Việt Phương – Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Hoàng Ngọc Tuyến – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường và các Phó chủ tịch, Ủy viên ban Thường trực Ủy ban MTTQ; kế toán phường.
 
Đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu tại buổi làm việc
Sau tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu lý do, mục đích, yêu cầu và cách thức tiến hành buổi làm việc, kiểm tra quỹ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả nổi bật công tác MTTQ năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; kết quả công tác vận động, quản lý, sử dụng quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, và các quỹ an sinh xã hội do MTTQ triển khai các năm 2020, 2021, 2022.
Các thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên trao đổi về 16 nội dung cần làm rõ theo mảng công việc được phân công. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao đổi các nội dung đoàn nêu và phát biểu của đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường.
Đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu tóm tắt kết luận buổi làm việc, kiểm tra ghi nhận sự cố gắng, tích cực tham mưu, phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đặc biệt là trong phòng chống dịch Covid – 19 đã có mô hình mới nhận rộng hiệu quả: Kết nghĩa giữa các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố, 11 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 – 2024 đều đạt và vượt trong đố 5/11 chỉ tiêu vượt. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường quan tâm: Kế hoạch còn viện dẫn văn bản đã hết hiệu lực; chuyển mô hình thành chuyên đề giám sát kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên năm 2022; duy trì phường Văn minh đô thị; triển khai ký cam kết các hộ thực hiện văn minh, đô thị; giám sát, lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của phụ huynh học sinh trường công lập; kế hoạch hoạt động Bna TTND, GSĐTCCĐ; hoàn thiện chứng từ kinh phí hỗ trợ phòng chống Covid - 19 do quận chuyển về; hoàn thiện lưu đầy đủ tài liệu, chứng từ thu, chi các loại quỹ theo qui định… Rà soát bổ sung chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 
Ngô Thanh Xuân
 
                    

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020