Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội góp ý đối với dự thảo Luật đất đai

12/09/2022 - 05:38 PM
Ngày 12/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị góp ý đối với dự thảo Luật đất đai. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ban chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Đất đai là vấn đề hệ trọng, hết sức phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước, Luật đất đai năm 2013 sau khi ban hành đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho việc khai thác nguồn lực và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả đất đai, phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị; tạo điều kiện cho đất đai tham gia vào thị trường bất động sản; tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.
Tuy nhiên công tác quản lý và sử dụng đất còn tồn tại, hạn chế về một số mặt như: quy hoạch sử dụng đất chưa đảm bảo tính đồng bộ, tổng thể, hệ thống, chất lượng chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững, thực hiện chưa nghiêm; việc tiếp cận đất đai của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số thông qua giao đất, cho thuê đất còn bất cập; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có nơi chưa đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân; thị trường quyền sử dụng đất phát triển chưa ổn định; cải cách hành chính trong quản lý đất đai, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; tài chính đất đai và giá đất chưa phản ánh đúng thực tế thị trường; năng lực quản lý nhà nước về đất đai chưa đáp ứng được yêu cầu; cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đất đai chưa được hoàn thiện; xu thế thoái hóa, ô nhiễm đất, xâm nhập mặn diễn ra ở nhiều nơi, diễn biến phức tạp, dẫn đến mất đất, giảm độ màu mỡ, thoái hóa đất, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông, lâm nghiệp và đời sống của người dân; nguồn lực đất đai chưa được khai thác, phát huy đầy đủ và bền vững; khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật về đất đai còn nhiều nhưng việc xử lý còn hạn chế  
Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gồm gồm 16 chương, 240 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 156 điều; bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều đã quán triệt các văn bản chủ trương của Đảng và Nhà nước về đất đai, hoàn thiện các cơ chế chính sách tài chính về đất đai đảm bảo hài hòa lợi ích giửa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.
Ông Ngô Hữu Thảo – Chủ nhiệm HĐTV Dân tộc và Tôn giáo phát biểu
Với mục đích góp phần hoàn thiện Luật đất đai phù hợp với thực tiễn hiện nay, hội nghị đã có 09 lượt ý kiến phát biểu đối với nhiều vấn đề như: công tác thu hồi đất; công tác giao, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng quỹ đất; vai trò của MTTQ trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội trong công tác thu hồi đất, định giá đất...
 
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn PCT Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu kết luận 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu và nhấn mạnh Luật đất đai không thể là Luật khung, Luật ống mà cần cụ thể chi tiết để đảm bảo các cấp, các ngành và Nhân dân dễ thực hiện và sớm đưa Luật đi vào cuộc sống.
 
Nguyễn Ngọc Thành

Các tin tức khác

Phát huy vai trò thanh tra nhân dân

10/09/2022 - 71 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020