Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động vì Môi trường” và “Ngày Môi trường thế giới”

06/06/2023 - 03:52 PM
Sáng ngày 6/6/2023, tại Chùa Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với sở Tài Nguyên và Môi trường tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động vì Môi trường” và “Ngày Môi trường thế giới” 5/6 với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”.

Tham dự lễ Mít tinh có: Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban Tôn giáo Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Cục biến đổi khí hậu Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tôn giáo Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã; Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn của quận Bắc Từ Liêm; ĐU, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường quận Bắc Từ Liêm, các vị là chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện cho các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn TP.

Tại buổi lễ, Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã phát động và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó: Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; nhân rộng mô hình, hiệu quả trong việc thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường.
Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền, tập huấn và nâng cao nhận thức cho chức sắc tôn giáo, tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố đối với Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền thực hiện tang văn minh tiến bộ; nhân rộng các mô hình điểm đã triển khai trong các tôn giáo trên địa bàn Thành phố.
Xuất phát từ nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ về môi trường trên địa bàn Thành phố, Văn Thúy Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đại diện 30 quận, huyện, thị xã và đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thành phố đã hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và “Ngày Môi trường thế giới”, các ý kiến phát biểu của các đại biểu đều nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đơn vị mình trong việc chung tay hành động, giữ gìn bảo vệ môi trường.

 Thay mặt Trung ương MTTQ Việt Nam, ông  Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Tôn giáo đã ghi nhận, đánh giá biểu dương về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trong thời gian qua, ông nhấn mạnh: Hà Nội là địa phương luôn đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường ở cộng đồng khu dân cư gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng địa phương và từng tôn giáo đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố.
Tại lễ Mít tinh, lãnh đạo Chi cục bảo vệ Môi trưởng, sở Tài nguyên và Môi trường đã trao tặng 10 thùng đựng rác phân loại tại nguồn cho Chùa Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm.

Ngay sau buổi lễ, đông đảo các đại biểu và Nhân dân đã ra quân tổng vệ sinh, thả cá phóng sinh tại  khuôn viên Chùa và trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại Trung tâm Văn hóa phường Thượng Cát.

Lễ Mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động vì Môi trường” và “Ngày Môi trường thế giới” 5/6 với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” là hoạt động hết sức có ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ môi trường, từ đó kêu gọi cộng đồng cùng hành động để bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực để cùng hướng tới xây dựng một Thủ đô: Xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.
Minh Hằng - Ảnh Thế Khánh
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020