Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Thượng Cốc

17/08/2023 - 03:22 PM
Sáng 16/8, đồng chí Lê Thị Toan - UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ. Cùng dự có lãnh đạo một số phòng ngành, lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ, các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Cốc, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã Thượng Cốc.
Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân xã Thượng Cốc đã được ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân và 18 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ; điểm lại những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của xã Thượng Cốc trong thời gian qua.
Theo đó, trong những năm qua lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, BCĐ 138 xã Thượng Cốc đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản, hướng dẫn của BCĐ 138 của Huyện, Công an các cấp về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” . Đã thực sự huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp Nhân dân xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Công tác phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác an sinh xã hội giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương; phát huy quyền làm chủ của người dân và phát huy được tinh thần sáng tạo và tự giác tham gia của người dân đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã đi vào nền nếp, có chiều sâu nổi bật như: Camera an ninh, cổng trường an toàn giao thông, tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy và các mô hình dân vận khéo, hòa giải các mâu mắc ngay từ cơ sở; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã gắn kết cùng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã thu hút sự tham gia của người dân góp phần phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Đây là những kết quả có ý nghĩa sâu sắc tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó đã tạo sức lan toả nâng cao hiệu quả các phong trào của địa phương.
Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lê Thị Toan đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thượng Cốc đã đạt được trong triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đề nghị thời gian tới ĐU, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo 138 xã Thượng Cốc tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa, tập trung tham mưu, chỉ đạo xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có chiều sâu; phân công các đồng chí trong ĐU, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo 138, MTTQ, các tổ chức chính trị -xã hội, cán bộ và nhân dân xã Thượng cốc về dự Ngày hội tại các Thôn, tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hướng về cơ sở, để Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thực sự là ngày hội của Toàn dân, mang ý nghĩa sâu sắc, phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác đảm bảo anh ninh, trật tự ở cơ sở. Tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” . Nghiên cứu ứng dụng CNTT, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên không gian mạng. Lực lượng công an xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu kịp thời, hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy chính quyền các thôn để xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn, tạo không khí vui tươi phấn khởi; xây dựng mối liên hệ gắn bó chặt chẽ cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  và tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, qua đó rút ra những kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng; xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các khu dân cư. Đồng chí  tin tưởng chắc chắn rằng, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong những năm tiếp theo của xã Thượng Cốc sẽ gặt hái được nhiều thành công như mong đợi, sẽ đạt được nhiều thành tích mới, kết quả toàn diện, xuất sắc hơn nữa, củng cố thêm niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đối với LLCA nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” .
Nhân dịp này, UBND xã Thượng Cốc đã khen thưởng 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

 
Hoàng Thị Cúc
         
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020