Chương Mỹ kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022 tại xã Văn Võ và Phụng Châu

18/04/2022 - 04:01 PM
Ngày 15/4, Đoàn công tác do đồng chí Vũ Xuân Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022; công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các Quỹ do MTTQ triển khai tại xã Văn Võ và Phụng Châu.
Đoàn công tác kiểm tra tại xã Phụng Châu
3 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Võ đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác phòng chống dịch Covid-19, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Đồng thời tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022…
Đối với các Quỹ, trong 3 năm từ 2020-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã triển khai vận động được cán bộ và nhân dân trong xã ủng hộ Quỹ Vì biển đảo Việt Nam được tổng số tiền trên 43 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo được trên 63 triệu đồng; Vận động ủng hộ đồng bào miền Trung với số tiền trên 17,5 triệu đồng và ủng hộ 6 quận nội thành Hà Nội bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 được trên 12,5 triệu đồng cùng 2 tạ rau xanh. Cùng đó đã vận động ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện, xã được gần 80 triệu đồng và Quỹ Chương chính “Sóng và máy tính cho em” với trên 4,5 triệu đồng. Công tác quản lý và sử dụng các quỹ đều được thực hiện đúng quy định và đảm bảo công khai, minh bạch. Từ đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Đối với xã Phụng Châu, Quý I/2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hưởng ứng Tết trồng cây 2022; triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phòng chống dịch Covid-19; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ chính sách, cận nghèo, tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân từ thôn làng tới cấp xã theo đúng kế hoạch đề ra. Về kết quả vận động các Quỹ, năm 2020, 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, MTTQ xã đã vận động được 8 triệu đồng Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” và chuyển nộp về Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Quỹ “Vì người nghèo” hiện còn lại trên 82,6 triệu đồng; vận động ủng hộ đồng bào miền Trung với số tiền 100 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm; vận động ủng hộ 6 quận nội thành được hơn 25 triệu đồng và 150kg gạo. Cùng với số dư năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 được tổng số tiền trên 242 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ghi nhận sự chủ động tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Võ, Phụng Châu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 và công tác tuyên truyền vận động hiệu quả các quỹ do MTTQ triển khai. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh MTTQ các xã triển khai công tác hàng năm cần có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo của Mặt trận cấp trên và cấp ủy. Việc triển khai thực hiện công tác tiếp nhận, vận động, quản lý sử dụng các quỹ cần tuân thủ, đảm bảo theo quy định của pháp luật; Các cuộc vận động ủng hộ cần tách riêng, theo chủ trương chung của huyện, không tổ chức triển khai gộp để đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị cần tập trung vào các nội dung: tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước; đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua yêu nước; công tác phòng chống dịch; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động hiệu quả các quỹ, trước mắt là quỹ “Vì biển đảo Việt Nam năm 2022”; Phối hợp triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; Tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội; nắm tình hình dư luận trong nhân dân…
Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 26/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiến hành kiểm tra ở cả 32 xã, thị trấn trong huyện. Thông qua đó nhằm đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại, đề ra biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Mặt trận và công tác xây dựng, quản lý và sử dụng các loại Quỹ do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì phát động theo đúng quy định, đảm bảo công khai, chính xác, hiệu quả, thiết thực, tạo niềm tin của nhân dân.
Hoài Lưu
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020