Công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

13/07/2023 - 04:41 PM
Sáng ngày 13/7/2023, tại hội trường khu liên cơ quan quận Long Biên, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp thứ VI khoá IV, tại kỳ họp này đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu hoạt động, tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ quận tới phường đã chủ động xây dựng, ký kết và triển khai các chương trình phối hợp, các kế hoạch tuyên truyền, vận động, giám sát phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch liên tịch giữa HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ các cấp theo nguyên tắc bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ đề công tác năm và diễn biến tình hình dịch bệnh để lựa chọn nội dung, triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả, an toàn như tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2023.
Đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu xây dựng chính quyền
Triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động: Chủ động chủ trì, phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng chống dịch bệnh, giảm nghèo..., ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam được trên 2,7 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” đạt gần 1,4 tỷ đồng. Thực hiện chủ đề năm 2023 quận Long Biên “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận”, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội đã ban hành kế hoạch liên tịch cụ thể, các đơn vị đăng ký 98 mô hình cấp quận trong đó có 54 mô hình về chỉnh trang đô thị và 44 mô hình về chăm lo đời sống người dân. Các CLB tình nguyện vì môi trường đã triển khai ra quân 258 buổi lao động cắt tỉa cây, tổng dọn vệ sinh tại các tuyến đường, nơi công cộng các di tích, vườn hoa ... có trên 34.813 lượt người tham gia đã góp phần tích cực trong nâng cao ý thức người dân về nếp sống VMĐT, phòng chống dịch bệnh. Phối hợp đánh giá tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh; tuyến đường phố văn minh đô thị, phường văn minh đô thị. Vận động thực hiện “Tang văn minh tiến bộ” có 487/495 đạt 98,38% thực hiện hoả táng (tăng 0,78% so với cùng kỳ).  
Ban chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Quận và các phường tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Duy trì thực hiện có hiệu quả Mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững”: Nhân dịp tết nguyên đán Ủy ban MTTQ các cấp quận Long Biên đã chủ động phối hợp với UBND cùng cấp tặng 4.844 suất quà trị giá 2.412.800.000 đồng cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, các hộ  cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và nguồn xã hội hóa.
Trích Quỹ “Vì người nghèo” quận hỗ trợ đột xuất gia đình cháu Vũ Huy Hoàng - tổ 20, phường Ngọc Thụy bị tai nạn đuối nước khu vực ven bờ sông Đuống, số tiền 5 triệu đồng; Hoàn thiện hồ sơ chuyển  200 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” quận Long Biên về Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hà Nội để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Phối hợp phường thẩm định xây mới 02 nhà Đại đoàn kết phường Thượng Thanh và Ngọc Thụy, sửa chữa 06 nhà đại đoàn kết phường Thượng Thanh, Ngọc Thụy và Thạch Bàn. Tổng kinh phí hỗ trợ là: 33 triệu (trong đó: 175 triệu đồng được trích từ quỹ “Vì người nghèo” cấp phường và Xã hội hóa là 175 triệu đồng).
Tiếp tục thực hiện hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2022 – 2025. Trích từ Quỹ “Vì người nghèo” cấp Quận và phường đã hỗ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện cho 263 người thuộc hộ cận nghèo năm 2023 và 02 người thuộc hộ thoát cận nghèo năm 2022, với tổng số tiền 523.116.000 đồng.
 Phối hợp giám sát công tác PCCC tại 02 phường và UBND quận, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường công lập thuộc quận, khảo sát thực hiện về TTĐT, VSMT, thu gom rác trên địa bàn quận.
Giám sát 14 phường về vận động, quản lý các loại quỹ năm 2022, quý I năm 2023; giám sát thực hiện TTĐT, VSMT đối với tuyến đường phố có tên, CLB tình nguyện vì môi trường 22 lần,….
Triển khai giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, MTTQ, các đoàn thể chính trị quận giám sát đóng góp ý kiến cho 99 lượt người, đã có 27 ý kiến góp ý XD Đảng thông qua nghiên cứu văn bản, ý kiến trực tiếp 61, XD chính quyền thông qua nghiên cứu văn bản 49, ý kiến trực tiếp 62.
Phối hợp tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền về công tác PCCC, giới thiệu Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận tới Trưởng ban công tác mặt trận có 301 người tham gia.
Duy trì giám sát thực hiện các quy chế dân chủ ở cơ sở, việc lấy ý kiến công dân tại bộ phận “Một cửa” của Quận và 14 phường. MTTQ quận và các phường đã tổ chức 147  lượt giám sát và lấy 1.109 ý kiến ý kiến tổ chức và cá  nhân đối với hoạt động của bộ phận “Một cửa” quận và 14 phường.
MTTQ quận và các Đoàn thể CT-XH đã tổ chức 03 hội nghị, 14/14 phường đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) có 175 ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
Đã tổ chức triển khai hội nghị Chuyên đề “Nâng cao chất lượng hội nghị đối thoại giữa MTTQ, các đoàn thể CTXH và Nhân dân với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền theo Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy”.
Công tác giám sát, phản biện xã hội: MTTQ các cấp quận nghiên cứu dóng góp 36 văn bản, thành lập 23 đoàn giám sát, tham gia phối hợp giám sát 33 cuộc, có 79/81 ý kiến giám sát đã được tiếp thu giải quyết.
Tổ chức triển khai kế hoạch đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm có 09 ý kiến, MTTQ phường đã phản biện 10 cuộc, gửi 22 văn bản đóng góp ý kiến.
Ban thường trực Ủy ban MTTQ quận đã tổng hợp chuyển UBND quận xem xét điểu chỉnh, bổ sung hoàn thiện báo cáo; 78 ý kiến tại 16 hội nghị đối thoại đã được trao đổi trả lời, đóng góp 94 ý kiến đối với cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phối hợp tổ chức 16 hội nghị đối thoại cấp phường, có 77/78 được tiếp thu, trả lời trực tiếp.
Ban TTND các phường đã tổ chức 142 lượt giám sát, đã phát hiện và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử lý 47/48 vụ, việc; giám sát 948 công trình xây dựng nhà ở tư nhân có 02 công trình xây dựng không phép đã xử lý, 03 công trình sai phép đã khắc phục, 11 về quản lý đất đai, 52 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, phối hợp hòa giải 71/73 vụ việc đạt 97%. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành giám sát 57 các dự án trên địa bàn, đã phát hiện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục 14/14 vi phạm trong quá trình thi công dự án
Cấp quận tiếp nhận 03 đơn (khiếu nại 0, tố cáo 0; kiến nghị, phản ánh 03; trong đó đơn về đất đai 01, xây dựng 02; số đơn đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và có phúc đáp 3/3; Cấp phường đã tiếp 123 lượt công dân; tiếp nhận 101 đơn trong đó: 04 đơn khiếu nại; 05 đơn tố cáo, 92 đơn kiến nghị; đơn về đất đai 60, về hành chính tư pháp 02, xây dựng 16, chính sách 02, lĩnh vực khác 21, số đơn đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và có phúc đáp 81.
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020