Cụm số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ ký giao ước thi đua năm 2024

20/02/2024 - 03:37 PM
Sáng 20/2, Cụm số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Trọng Phú - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo xã Tốt Động; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 8 xã trong Cụm thi đua số 2.
8 xã trong Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gồm có xã Tốt Động, Hữu Văn, Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc, Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến và xã Nam Phương Tiến.
Tại hội nghị, Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2024, Cụm thi đua số 2 ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai 4 nội dung trong tâm. Đó là phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường công tác lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; Đổi mới và nâng chất lượng hoạt động của Cụm thi đua.
100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã trong Cụm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đăng ký danh hiệu chuyên đề thi đua năm 2024 đó là Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam cơ sở, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các xã trong Cụm thi đua số 2, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hội nghị cũng đã thông qua 9 nội dung giao ước thi đua năm 2024 với các nội dung cụ thể, trọng tâm. Tiêu biểu như phát động, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các cấp gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024; Tổ chức các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, MTTQ Việt Nam; Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm; Thi đua tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham những, lãng phí, xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh; Thi đua đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân; Thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam; Tiếp tục đẩy mạnh thi đua xây dựng hệ thống chính trị gắn với triển khai hiệu quả của kế hoạch 39 của Thành ủy; tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam gắn với tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024; Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam 8 xã trong Cụm ký giao ước thi đua trước sự chứng kiến của các đồng chí trong Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện
Qua triển khai các văn bản, kế hoạch, các đại biểu đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận nội dung về công tác thi đua, tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân; rà soát nhà ở theo đúng quy định, đúng đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở và công tác tiến tới đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, nhiệm kỳ 2024 -2029.
Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam 8 xã trong Cụm đã ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của các đồng chí trong Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.
Lê Hân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020