Cụm thi đua số 2 - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sơ kết công tác công thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022 - 04:09 PM
Sáng 25/7 , tại quận Hà Đông, Cụm thi đua số 2 - Ủy ban MTTQ  Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Trần Văn Hải - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các đơn vị trong cụm gồm: Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.
Thực hiện chủ đề năm công tác “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô”, Ủy ban MTTQ các quận đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên, vận động các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022. Chú trọng tuyên truyền vận động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính quyền các cấp về xây dựng đô thị văn minh, về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của dân tộc; vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ tiêu kế hoạch giao quân năm 2022; phòng chống dịch Covid – 19; tuyên truyền Đại hội thể thao Đông Nam Á - Sea games 31 trên địa bàn Thành phố; vận động các tầng lớp nhân dân trong cụm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. MTTQ các quận trong cụm đã chủ động phối hợp với UBND Quận tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2022 trong tình hình diễn biến dịch bệnh Covid – 19; vận động nhân dân thực hiện tốt việc đăng ký gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá; vận động nhân dân thực hiện việc cưới, việc tang đảm bảo công tác phòng dịch. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn Cụm có tổng số ca hỏa táng đạt trên 80%. Trong đó quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông có tỷ lệ số ca hỏa táng cao nhất đạt 98% trở lên.
Trong công tác vận động ủng hộ và nhân đạo từ thiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận tới cơ sở phối hợp với chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm trong quận trong cụm thi đua đã đóng góp và ủng hộ  Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”  năm 2022 được trên 10 tỷ đồng và đã chuyển về Ủy ban MTTQ việt Nam Thành phố; vận động ủng hộ quỹ “Vì Người nghèo” được trên 1,2 tỷ đồng; phối hợp tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 1.084 cuộc trên địa bàn 6 quận; phối hợp tổ chức 12 hội chợ, phiên chợ hàng Việt Nam được tổ chức với 20 chuyến hàng được đưa về khu dân cư; nhằm giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao đến với người tiêu dùng.
Trong công tác xây dựng xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quận và các phường đã phát huy vai trò tổ chức hoạt động giám sát góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 97 ngày 28/11/2019 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận. Trong 6 tháng, các quận đã tổ chức phản biện xã hội được 39 cuộc; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân cấp phường và quận được 63 cuộc. Ban thanh tra nhân dân của các quận trong cụm đã giám sát được 354 cuộc, trong đó phát hiện 59 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 59 vụ, số vụ được cơ quan có thẩm quyền giải quyết 56 vụ. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tích cực giám sát các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn về tiến độ thi công, chất lượng công trình, với 189 công trình dự án được giám sát, phát  hiện vi phạm 5 vụ và đã khắc phục 5 công trình, dự án vi phạm. Công tác tôn giáo và củng cố tổ chức Mặt trận các cấp được quan tâm và đảm bảo hoạt động hiệu quả.
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban MTTQ các quận trong cụm thi đua số 2 tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm; tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn Thành phố; triển khai tổ chức các hoạt động Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam các quận cần tổng kết, đánh giá những mô hình đã triển khai thực hiện để chọn ra một số điểm mạnh, tiêu biểu để tiếp tục triển khai trong thời gian tới...
                                                                         Ủy ban MTTQ quận Hà Đông

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020