Cụm thi đua số 5 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019.

08/08/2019 - 05:32 PM
Chiều ngày 5/8, Cụm thi đua số 5 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, lãnh đạo các ban chuyên môn, Văn phòng của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Quang Hán – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách thi đua – khen thường các huyện, thị xã thuộc cụm thi đua số 5.
Hội nghị giao ban cụm thi đua số 5
Cụm thi đua số 5 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP gồm các đơn vị: Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Đan Phượng. Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, nỗ lực, cố gắng phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp triển khai Chương trình công tác năm 2019 đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì đã được chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm. Công tác giám sát, phản biện và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực triển khai; tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và xã, phường thị trấn.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị 6 tháng cuối năm Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã trong cụm thi đua số 5 tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội về các vấn đề nổi cộm mà Nhân dân quan tâm; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai các mô hình của cộng đồng tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tập trung phối hợp với các tổ chức thành viên chăm lo cho người nghèo; triển khai tháng hành động “Vì người nghèo” năm 2019; đôn đốc thực hiện việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp tổ chức hội chợ hàng Việt, đưa hàng Việt chất lượng cao đến người tiêu dùng và tham gia các hoạt động do Ban chỉ đạo cuộc vận động TP Hà Nội tổ chức; tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo Kế hoạch năm 2019;  hướng dẫn tổng kết, đánh giá công tác thi đua - khen thưởng năm 2019.
                                                          MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020