Cụm thi đua số 5 MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

19/07/2022 - 02:58 PM
Sáng 18/7/2022, Cụm thi đua số 5 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9, giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại đơn vị Cụm phó - MTTQ huyện Ba Vì. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Nguyễn Thanh Hải - UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn và Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 huyện, thị xã Cụm thi đua số 5: Ba Vì, Thạch Thất, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai; đồng chí Nguyễn Chí Nguyện - Phó Ban Dân vận huyện Ba Vì.
Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo MTTQ các huyện trong Cụm thi đua số 5 dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích K9
6 tháng đầu năm 2022, MTTQ các huyện, thị xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, MTTQ thành phố, nỗ lực, cố gắng phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp triển khai Chương trình công tác năm 2022 đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì đã được chú trọng triển khai và đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Công tác giám sát, phản biện và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai bài bản, đúng quy trình, quy định. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hỗ trợ và thực hiện tốt. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục xây dựng và duy trì các mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động được MTTQ các cấp tích cực triển khai; MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên duy trì tốt các mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động. MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng huyện, thị xã nông thôn mới, đô thị văn minh; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu; vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ghi nhận những kết quả các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, qua đây đồng chí cũng đề nghị các đơn vị cần rà soát lại các kế hoạch, chỉ tiêu đầu năm, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác mặt trận; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh tới các cấp ủy đảng, chính quyền; tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác vận động, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của huyện, thị xã…phấn đấu cuối năm 2022, 7/7 đơn vị đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận, được cấp ủy, chính quyền, MTTQ Thành phố ghi nhận, biểu dương khen thưởng.

 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020