Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2022

08/10/2022 - 07:53 PM
Sáng 7/10, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 04-CTr/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội về "Phát huy hiệu quả những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững” đến tháng 9 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị


9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở và đoàn thể chính trị-xã hội trong Khối đã tích cực triển khai, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập cho người lao động cơ bản được đảm bảo, đồng thời thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước; tích cực, trách nhiệm tham gia các hoạt động an sinh xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và sự bất ổn của xung đột giữa Nga - Ukraine.
 
Nhìn chung, hoạt động sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Khối đang được khôi phục, nhu cầu và sản lượng sản xuất tăng đều, các chuỗi cung ứng cơ bản được nối lại. Sản xuất công nghiệp đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó, có ngành chế biến, chế tạo, các doanh nghiệp ngành sản xuất và phân phối điện, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải, sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng, may mặc, da giầy, đồ uống, chế biến thực phẩm. Hoạt động thương mại, dịch vụ đã từng bước khôi phục, hệ thống nhà hàng, khách sạn đã mở cửa trở lại, các doanh nghiệp ngành du lịch đạt mức tăng trưởng khá.
 
Bên cạnh thuận lợi, nhiều doanh nghiệp trong Khối gặp khó khăn, thách thức về nguồn vốn, tìm kiếm mở rộng thị trường, nguồn lực con người, trình độ KHCN còn lạc hậu, sức cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ, sự chuyển đổi mô hình, sắp xếp lại doanh nghiệp... Ngoài ra, vấn đề điều kiện môi trường tự nhiên, thiên tai, khí hậu cũng đang là thách thức lớn, đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 
Các đại biểu thăm quan các sản phẩm của Công ty Cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông
 
Với nhiều nỗ lực, cố gắng, 9 tháng đầu năm, doanh thu của doanh nghiệp thuộc Khối ước đạt trên 253.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 9.000 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt 10.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên trong các doanh nghiệp thuộc Khối đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng.
 
Song song nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cấp ủy cơ sở, lãnh đạo doanh nghiệp đã tăng cường lãnh đạo, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, nâng cao chất lượng các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động người lao động tham gia các hoạt động xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; xây dựng và triển khai các phương án phòng chống cháy nổ, thiên tai, an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc.... 
 
Phát huy kết quả đã đạt được, những tháng cuối năm, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của ngành Công thương và UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Chính phủ năm 2022. Hoàn thành xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Làm tốt công tác quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đến cán bộ, đảng viên, người lao động; gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo và động viên, khích lệ, tuyên dương kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tích cực phối hợp, chia sẻ thông tin, nguồn lực, thị trường, sử dụng tối đa nguồn lực của từng đơn vị dịch vụ; phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của nhau để thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu dùng nội địa. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023....
 
Về kết quả thực hiện Chương trình số 04-CTr/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội, trong nhiều năm qua lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối đã xác định chuyển đổi số giúp doanh nghiệp không những giải quyết công việc hiện tại hiệu quả mà quan trọng hơn là hoạch định được tầm nhìn chiến lược để thực hiện Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có hiệu quả nhất. Thay đổi phương thức quản lý của các doanh nghiệp theo hướng đơn giản về cơ cấu, logic, kế thừa và hiệu quả về hoạt động, hội nhập với quốc tế. Tạo ra những thay đổi lớn trong chuỗi giá trị hàng hóa và cung ứng sản phẩm; tự động hóa nâng cao hiệu suất công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, gia tăng mạnh mẽ giá trị sản xuất, chất lượng dịch vụ, tăng hiệu quả quản lý điều hành.
 
Thông qua thực hiện Chương trình 04, cấp ủy Đảng các cơ sở cùng ban lãnh đạo doanh nghiệp đã tích cực, chủ động chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn sản xuất, khuyến khích đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp, ứng dụng các giao thức quản lý trên nền tảng số để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả quản lý điều hành. Các mô hình chuyển đổi số cũng đang tạo ra những dịch vụ có ích cho người dân và tận dụng một cách hiệu quả nguồn lực nhàn rỗi của xã hội, tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu chi phí trong hoạt động của doanh nghiệp, tự động hóa các quy trình thủ tục, xây dựng văn phòng điện tử không giấy tờ. 
 
Bên cạnh công tác số hóa văn bản, tài liệu, việc ứng dụng các giải pháp, nền tảng công nghệ số giúp cho các hoạt động như họp trực tuyến, quản lý điều hành các cuộc họp, quản lý nhân sự, tài sản, dự án, công tác nội bộ … nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội và các cấp ủy cơ sở cần bám sát các chương trình công tác của Trung ương và Thành phố, triển khai có hiệu quả 10 Chương trình công tác của Thành ủy, trong đó chú trọng vào Chương trình số 1 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bởi đây là Chương trình then chốt, nòng cốt, xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực, ảnh hưởng trực tiếp đến 9 Chương trình còn lại. Tập trung phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống an sinh, tạo mọi điều kiện để người lao động được tiếp cận với các dịch vụ phúc lợi xã hội. Tập trung công tác xây dựng Đảng, coi trọng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, Đảng viên, sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp gắn với năng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi trọng chất lượng Đảng viên. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình doanh nghiệp, người lao động, kịp thời báo cáo Thành phố để tháo gỡ, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng chương trình phối hợp công tác với Ban cán sự Đảng UBND Thành phố.... 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020