Đảng ủy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ

03/11/2023 - 10:59 AM
Chiều 02/11/2023, Đảng ủy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị tới cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Trường-Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Bí thư chi bộ các Ban và Văn phòng; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.
 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư chi bộ Ban Tổ chức đã lên triển khai kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về việc thực hiện Chỉ thị 24 của Thành ủy.

Quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/08/2023 của Thành uỷ và 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống hính trị thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố về vị trí, vai trò và trách nhiệm chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, hiệu quả đối với công việc được giao; khơi dậy tình yêu Hà Nội, ý chí, khát vọng, tâm huyết xây dựng, phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực.
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh để thực hiện nghiêm Chỉ thị 24, trách nhiệm đầu tiên thuộc về cán bộ, đảng viên. Bản thân người cán bộ, đảng viên phải tự giác, gương mẫu, soi chiếu bản thân, không để xảy ra các sai phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Khi gặp việc khó, cán bộ, đảng viên phải chủ động đề xuất giải pháp để đơn vị thực hiện, không tìm cách đùn đẩy, né tránh. Cơ quan, các Ban chuyên môn và Văn phòng phải xây dựng quy trình thực hiện công việc, cá thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân.
Đồng thời, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục thực hiện rà soát, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, kịp thời đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 24, đồng thời, thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong giải quyết công việc.
 Lê Phương
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020