ĐB Quốc hội khóa XIII (đơn vị bầu cử số 04) tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII

04/05/2012 - 12:00 AM

Thực hiện công văn số 53/ĐĐBQHHN ngày 18/4/2012 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII; Thực hiện quy chế hoạt động của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 06/2004/NQLT/UBTVQH11– ĐCTUBTWMTTQVN ngày 10/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam ban hành hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Nghị quyết số 271/NQ-UBTVQH13 ngày 01/11/2011 của UBTVQH về một số cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Thường trực HĐND huyện thống nhất với lãnh đạo UBND – UBMTTQ huyện và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII.

Chiều ngày 27/4/2012 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 04 có bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố; ông Nguyễn Hồng Sơn; ông Trịnh Ngọc Thạch đại biểu Quốc hội khóa XIII. Đại diện lãnh đạo huyện Gia Lâm có ông Dương Dũng – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Tiến Việt – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và đại diện các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ, Trưởng, Phó các ban ngành đoàn thể của huyện; cán bộ phụ trách các xã, thị trấn, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND – UBND – UBMTTQ và đại diện 110 cử tri của 22 xã, thị trấn. Tại buổi tiếp xúc các đại biểu nghe đại diện của đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XIII và thông báo những ý kiến trả lời của các cấp, các ngành Trung ương và Thành phố. Cử tri huyện Gia Lâm rất vui mừng phấn khởi, tin tưởng vào các nội dung chương trình đã được Quốc hội dự kiến để kỳ họp thảo luận. Phần thảo luận có 11 ý kiến tham gia đóng góp tập trung vào các nội dung như: giải phóng mặt bằng, tạo việc làm, công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ô nhiễm môi trường, dự kiến thu phí đường bộ, mức sinh hoạt phí của cán bộ công chức các cấp, vấn đề xây dựng nông thôn mới và một số vấn đề liên quan khác. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, bà Nguyễn Thị Hồng Hà Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội; Ông Dương Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm lên trả lời những vấn đề liên quan đến các nội dung của Quốc hội, Thành phố và huyện Gia Lâm. Cử tri Gia Lâm tin tưởng vào kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII có nhiều đổi mới, quyết đáp những vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

                                                               Lê Xuân Thường – UB MTTQ Gia Lâm

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020