Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Đan Phượng

07/05/2012 - 12:00 AM

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII thành phố Hà Nội đã thông báo đến cử tri những vấn đề quan trọng dự kiến sẽ thảo luận, thông qua tại kỳ họp; đồng thời thông báo kết quả trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đan Phượng trước kỳ họp thứ hai. Cử tri huyện Đan Phượng mong muốn đề nghị Trung ương và Thành phố cần quan tâm, có cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi cho người nông dân khi giá cả các mặt hàng thiết yếu, giá điện, xăng dầu hiện nay liên tục tăng làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người nông dân; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế tuyến huyện để giảm tải tuyến trên; tiếp tục giao quyền sử dụng đất lâu dài, không nên sáo trộn để người dân an tâm đầu tư, ổn định sản xuất (vì thời hạn giao đất nông nghiệp đến năm 2013); tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhất là đối với các dự án đã được đầu tư nhưng không hiệu quả; cần tăng chế độ phụ cấp đối với cán bộ xã, thôn, cụm dân cư và chế độ phụ cấp đối với thương binh, gia đình liệt sỹ; cần nghiên cứu để tăng giá đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện các dự án vì hiện nay giá quá thấp trong khi đó giá cả luôn có chiều hướng gia tăng.
Tiếp thu những kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an Thành phố, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp thu để tâm tư, nguyện vọng của cử tri huyện Đan Phượng được phản ánh đầy đủ lên diễn đàn của Quốc hội cũng như các cơ quan chức năng của Trung ương, thành phố Hà Nội sớm giải quyết và trả lời đến cử tri./. 

                                                               Lê Văn Hùng – UB MTTQ Đan Phượng

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020