Đồng bào Công giáo huyện Đan Phượng đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội

09/01/2024 - 03:11 PM
Đạo Công giáo huyện Đan Phượng gồm 14 họ giáo sinh sống xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn của 9 xã, thị trấn (không có vùng Công giáo toàn tòng) được sinh hoạt đạo ở 2 xứ: xứ Thụy Ứng huyện Đan Phượng và xứ Giang Xá, huyện Hoài Đức thuộc giáo phận Hà Nội với 389 hộ, 1743 nhân danh. Đạo Tin lành huyện có 1 chi hội thánh Tin lành ở xã Thọ An, có 1 nhà thờ, có khoảng 120 hộ với 180 tín đồ.  Trong năm 2023 các hoạt động của đạo Công giáo, Tin lành đều được tổ chức đúng quy định, các tín đồ, giáo dân luôn chấp hành tốt các quy định của thánh hội; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định ở địa phương. Bà con giáo dân, tín đồ vui vẻ, phấn khởi, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo, lương giáo đoàn kết cùng nhau xây dựng xứ họ tiên tiến. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Ủy ban Đoàn kết công giáo Huyện đã vận động đồng bào Công giáo thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo". Nhân dân Công giáo ở các họ đã chung sức đồng lòng cùng các hộ dân ở khu dân cư đóng góp 115 ngày công, ủng hộ 44 triệu dồng và hiến 11m2 đất để chỉnh trang hạ tầng thôn, cụm dân cư. Tham gia đảm nhận trồng hoa, vệ sinh môi trường 7 tuyến đường, vẽ 58m2 tranh bích họa tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Góp phần vào thành công của địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng các xứ đạo ngày càng khởi sắc.

Trong phong trào đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ phát triển kinh tế. Hội đồng giáo họ trong huyện đã vận động mới quỹ giúp nhau phát triển kinh tế được 20 triệu đồng, nâng tổng số quỹ hiện nay lên 100,5 triệu đồng giúp 5 hộ trong các họ vay phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, bà con giáo dân luôn thực hiện tốt các quy ước, hương ước làng văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường. Các chức sắc, chức việc luôn đi đầu trong việc tuyên truyền, động viên bà con giáo dân xây dựng và nhân rộng các mô hình như: "Xây dựng Xứ, họ đạo tiên tiến", khu dân cư "không có tội phạm, tệ nạn xã hội"… Năm 2023 có 381/392 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 97,19%.           
Trong năm, đồng bào Công giáo cùng với các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện, như ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà đại đoàn kết, ủng hộ đồng bào bị thiên tai; tham gia đóng góp quỹ “đền ơn, đáp nghĩa”, quỹ ủng hộ trẻ em khuyết tật, mồ côi...với tổng số tiền trên 30 triệu đồng. Ủng hộ quỹ bác ái của các giáo họ được 33,4 triệu đồng , giúp đỡ 38 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn số tiền 14,2 triệu đồng.

Đại diện các giáo họ ký cam kết thi đua năm 2024

Cùng sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự hướng dẫn của hệ thống Dân vận, MTTQ các cấp, đồng bào Công giáo huyện Đan Phượng sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Đan Phượng ngày càng giàu mạnh.

Hải Yến

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020