Đồng chí Nguyễn Lan Hương tiếp tục được bầu là Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội

15/11/2022 - 05:40 PM

Trong hai ngày 14 và 15-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hội nhập, phát triển, đổi mới mạnh mẽ công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô".

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự đại hội.

Tham dự đại hội về phía Trung ương có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh. 

Về phía thành phố Hà Nội, dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố - Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên.

Tham dự đại hội còn có ngài Saadi Salama - Trưởng đoàn ngoại giao, Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam; 286 đại biểu chính thức là Ủy viên Ban Chấp hành khóa V, đại biểu được bầu từ đại hội các hội hữu nghị và tổ chức thành viên, đại biểu chỉ định; hơn 100 đại biểu khách mời từ các cơ quan trung ương, thành phố, liên hiệp hữu nghị các tỉnh, thành bạn và trưởng đoàn ngoại giao, các đại sứ, đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam...

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ VI thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế của Thủ đô và đất nước. Nhìn lại nhiệm kỳ 2017-2022, hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố đã xác định được những nhiệm vụ trọng tâm với những bước đi cụ thể, được triển khai đều cả ba mặt trận: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa.

Các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với bạn bè, đối tác quốc tế luôn được gìn giữ và phát triển tốt đẹp. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các đoàn thể và các tổ chức nhân dân trên địa bàn thành phố đã chủ động triển khai thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân với phương châm độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, năng động, sáng tạo.

Trong nhiệm kỳ qua, đại dịch Covid-19 kéo dài với những diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Hoạt động của HAUFO nhiều thời điểm bị gián đoạn, nhiều hoạt động phải tạm ngừng. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố từng bước phát huy vai trò là một cơ quan chuyên trách về đối ngoại nhân dân, tuyên truyền, vận động các hội hữu nghị và các tổ chức thành viên vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hơn trong các hoạt động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ, để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn bè quốc tế, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và được lãnh đạo Trung ương, thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của HAUFO trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo trình đại hội và các ý kiến tham luận đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, tồn tại, như: Các hoạt động của Liên hiệp còn chưa thật sự phong phú, đa dạng; công tác vận động viện trợ phi chính phủ còn chưa tương xứng với tiềm năng; sự phối hợp giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân của thành phố có lúc chưa chặt chẽ, thường xuyên...

Từ đánh giá trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Chấp hành HAUFO khóa V tiếp tục thảo luận, làm rõ nguyên nhân và đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế nêu trên, đưa hoạt động của HAUFO trong nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả cao hơn nữa, đồng thời triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 05 của Thành ủy Hà Nội "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành ủy khóa XVII để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp.

Hai là, tăng cường tham mưu và chủ động thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; tích cực tuyên truyền, thông tin đối ngoại về Thủ đô với bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, góp phần làm cho bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới ngày càng hiểu đúng và đầy đủ hơn về hình ảnh đất nước và Thủ đô Hà Nội, cũng như về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công cuộc đổi mới của nước ta; từ đó tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết nối, thu hút, khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô; đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Đồng thời, góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân Thủ đô về chính sách đối ngoại của Việt Nam, về tình hình thế giới và các vấn đề toàn cầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.

Ba là, chủ động triển khai các hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường, chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác ở Thủ đô, thành phố, các nước láng giềng, các nước có mối quan hệ đặc biệt, các nước có quan hệ truyền thống, các nước trong khu vực ASEAN trên tất cả lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục... góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, tổ chức các đơn vị thành viên vững mạnh; kiện toàn, củng cố và phát triển bộ máy hội, các chi hội hữu nghị tại cơ sở; rà soát, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững nghiệp vụ đối ngoại, giỏi tin học, ngoại ngữ, làm công tác đối ngoại nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Năm là, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành HAUFO khóa VI cần khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phân công trách nhiệm trên cơ sở phát huy sở trường, thế mạnh của từng ủy viên, từng tổ chức thành viên với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chủ trương, biện pháp về công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời, tập trung triển khai Nghị quyết đại hội đến các đơn vị thành viên và các cán bộ, nhân viên, hội viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động đối với công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô.

Thay mặt bạn bè quốc tế phát biểu tại đại hội, ngài Saadi Salama, Trưởng đoàn ngoại giao, Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam khẳng định cam kết của đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội trong việc hợp tác ngày càng chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhằm thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia và sự hiểu biết lẫn nhau, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tặng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội với Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố khóa VI.

Tại đại hội, HAUFO vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới của Thủ đô nói riêng, của đất nước nói chung. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng tặng HAUFO Bức trướng với nội dung "Công tác đối ngoại nhân dân - Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hội nhập, phát triển - Góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI gồm 55 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo HNM
 
 
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020