Đồng chí Nguyễn Lan Hương trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành quận Ba Đình

17/05/2023 - 08:14 PM

 
(HNMO) - Chiu 17-5, Qun y Ba Đình t chc l trao tng Huy hiu Đảng đợt 19-5 tng các đảng viên trên địa bàn qun. y viên Ban Thường v Thành y, Ch tch y ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph Hà Ni Nguyn Lan Hương d và trao Huy hiu Đảng tng các đảng viên lão thành.
Đồng chí Nguyn Lan Hương trao Huy hiu 75 năm tui Đảng tng các đảng viên lão thành.
Đợt này, Đảng b qun Ba Đình có 487 đảng viên được vinh d được trao Huy hiu Đảng; trong đó, có 29 đồng chí nhn Huy hiu 75 năm tui Đảng; 3 đồng chí nhn Huy hiu 70 năm tui Đảng... Mt s đồng chí đảng viên lão thành do tui cao, sc yếu đã được Qun y Ba Đình t chc trao tng Huy hiu Đảng ti gia đình.
Trao Huy hiu 75 năm tui Đảng tng các đảng viên lão thành, y viên Ban Thường v Thành y, Ch tch y ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph Hà Ni Nguyn Lan Hương nhn mnh, vic trao tng Huy hiu cao quý ca Đảng th hin s ghi nhn, trân trng ca Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối vi s đóng góp ca các đồng chí đảng viên lão thành vào s nghip cách mng ca Đảng, ca dân tc. Các đồng chí là biu tượng cao đẹp v phm cht và khí phách ca người chiến sĩ cng sn, dù bt k cương v công tác nào, môi trường nào đều hoàn thành xut sc mi nhim v mà Đảng và T quc giao phó. Các đồng chí tht s là tm gương sáng cho lp lp thế h đi sau noi gương, hc tp, đồng chí Nguyn Lan Hương nói.
Đồng chí Nguyn Lan Hương phát biu ti bui l.
Thay mt Ban Thường v Thành y, đồng chí Nguyn Lan Hương chúc mng và gi li cm ơn trân trng ti các đồng chí vinh d được đón nhn Huy hiu Đảng cao quý vào dp k nim 133 năm Ngày sinh Ch tch H Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 75 năm Ngày Ch tch H Chí Minh ra Li kêu gi thi đua ái quc (11/6/1948 - 11/6/2023), đặc bit là 15 đồng chí đảng viên lão thành được nhn Huy hiu 75 năm tui Đảng ngày hôm nay.
Cũng ti bui l, đồng chí Nguyn Lan Hương trân trng đề ngh các các đồng chí đảng viên lão thành luôn gi sc khe, tiếp tc phát huy phm cht, đạo đức cách mng, tinh thn tin phong gương mu và b dày kinh nghim để tích cc tham gia xây dng Đảng, xây dng chính quyn; là nhp cu ni gia quá kh hào hùng và hin ti ngày càng đổi mi; là nhân chng lch s để giáo dc truyn thng cho thế h tr hôm nay và mai sau.
Bên cnh đó, đồng chí Nguyn Lan Hương cũng đề ngh các cp y, chính quyn qun Ba Đình tiếp tc quan tâm, thường xuyên thăm hi các đảng viên lão thành, lng nghe, chia s, tranh th nhng ý kiến tâm huyết, kinh nghim đóng góp ca các đồng chí, phát huy sc mnh khi đại đoàn kết toàn dân tc, phn đấu xây dng qun Ba Đình phát trin toàn din, ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ngun Báo Hà Ni Mi

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020