Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024.

08/09/2020 - 05:08 PM
Chiều ngày 7/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức kỳ họp lần thứ 5 hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tri Phương - UVTT, Trưởng Ban tổ chức và Phạm Ngọc Quỳnh - UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, thị xã tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Duy Hưng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XX
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã báo cáo tờ trình cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; thông qua quy trình hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã. Hội nghị hiệp thương dân chủ cử bổ sung 5 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XX; đồng thời cử ông Đinh Duy Hưng – UVTV, Bí thư Đảng ủy phường Viên Sơn giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Phát biểu tại hội nghị, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, đồng chí Đinh Duy Hưng hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã; thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020