Hiệu quả của việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Đống Đa

04/08/2020 - 02:23 PM
Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TƯ ngày 12-12-2013 của Bộ chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 6525 QĐ/TU ngày 25-9-2015 về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định 2200-QĐ/TU ngày 25-5-2017 của Thành ủy Hà Nội về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Đống Đa luôn xác định đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Việc quán triệt, triển khai Quyết định 218 và các văn bản chỉ đạo đã được triển khai đồng bộ từ Quận đến phường. Các hội nghị đối thoại không chỉ diễn ra định kỳ mà cũng được tổ chức đột xuất khi có những vấn đề nhân dân bức xúc, sự việc đã được cơ quan giải quyết nhưng chưa dứt điểm hoặc tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm để tìm hiểu, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ người dân tạo dựng niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ. Qua các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, đại diện MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và người dân trên địa bàn quận đã kịp thời phản ánh đến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền những khó khăn tại cơ sở cũng như vấn đề mà dư luận, người dân quan tâm, nhất là các vấn đề liên quan công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đô thị, lĩnh vực giao thông, về quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, công tác giải phóng mặt bằng, đất tái định cư; tài nguyên, môi trường... Từ năm 2016 đến nay, đã có 116 hội nghị đối thoại được tổ chức, tại hội nghị đối thoại, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp quận Đống Đa đã kịp thời giải đáp những ý kiến, kiến nghị mà dư luận và nhân dân địa phương quan tâm. Nhiều ý kiến, kiến nghị đã được người đứng đầu chính quyền chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực tiếp trả lời với từng câu hỏi, nhấn mạnh những nội dung Quận đã và đang thực hiện trên các lĩnh vực được đại biểu quan tâm; nhiều vấn đề đã được giải quyết trong thời gian sớm nhất có thể. Việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân; những vấn đề nhân dân bức xúc, phát sinh được phản ánh kịp thời, trực tiếp và được giải quyết ngay từ cơ sở hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách quy định của các cấp cho phù hợp tình hình thực tế. Với những ý kiến, kiến nghị của cơ sở khi không thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp quận, người đứng đầu cấp ủy yêu cầu UBND Quận chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét giải đáp bằng văn bản và gửi cácđồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và người dân có ý kiến; đồng thời yêu cầu lãnh đạo ở cơ sở công khai nội dung trả lời để nhân dân biết, giao Ủy ban MTTQ Việt Nam quận giám sát việc thực hiện.
Buổi tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân quận Đống Đa năm 2019
Hoạt động tiếp xúc, đối thoại nhân dân trên địa bàn quận Đống Đa những năm qua đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn quận chủ động, tích cực triển khai thông qua nhiều hình thức, đảm bảo phát huy quyền dân chủ của nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị; tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện nhiệm vụ siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.
 
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020