Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận Hà Đông kiểm tra công tác quản lý vốn tín dụng chính sách tại phường Kiến Hưng

25/05/2022 - 02:06 PM
Ngày 24/5, Đoàn kiểm tra của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) quận Hà Đông do đồng chí Trần Sơn Hải - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý vốn tín dụng chính sách tại phường Kiến Hưng.
 Đồng chí Trần Sơn Hải - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì buổi kiểm tra tại phường Kiến Hưng
      Báo cáo kết quả từ đầu năm đến nay, UBND phường Kiến Hưng đã chỉ đạo các tổ dân phố, Hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND quận, thực hiện đúng quy trình cho vay của Ngân hàng CSXH; chỉ đạo các tổ dân phố phối hợp với Hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn tiến hành họp bình xét công khai những hộ có nhu cầu vay vốn, căn cứ vào kết quả họp bình xét của tổ tiết kiệm và vay vốn phê duyệt các đối tượng đủ điều kiện vay vốn và đề nghị Ngân hàng cho vay theo quy định. Bên cạnh đó, tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất về các mặt hoạt động nhận ủy thác, ủy nhiệm của các Hội đoàn thể và tổ tiết kiệm và vay vốn kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém. Phối hợp cùng Ngân hàng đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ tiềm ẩn quá hạn, phấn đấu không có nợ quá hạn. Đồng thời đôn đốc tổ trưởng tổ dân phố, tổ chức hội đoàn thể kiểm tra giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn và tham gia các cuộc họp bình xét cho vay theo quy định, đúng đối tượng thụ hưởng, tuyên truyền tới các hộ vay thực hiện nhận tiền gửi tiết kiệm của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng, động viên gửi nâng mức từ đó giúp các hộ nâng cao tích lũy, tăng khả năng thanh toán các khoản phải trả khi cần thiết.
       Bên cạnh đó, UBND phường chỉ đạo Đài truyền thanh tăng cường phát thanh văn bản của các cấp về chính sách tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phối hợp cùng Ngân hàng CSXH tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ hàng năm...
       Tổng nguồn vốn cho vay tại phường Kiến Hưng là 43,1 tỷ đồng, chủ yếu tại 02 chương trình tín dụng là: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và cho vay nhà ở xã hội. Đến nay tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn thực tế đạt 100%, tỷ lệ thu lãi đạt 100%. Toàn phường không có nợ quá hạn và nợ khoanh. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho 748 lao động trên địa bàn.
        Sau khi nghe báo cáo của UBND phường Kiến Hưng, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại một số hộ vay vốn; đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, của phường, từ đó tổng hợp báo cáo Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH quận giải quyết./.
 
Ủy ban MTTQ quận Hà Đông
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020