Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2024

29/01/2024 - 06:19 PM
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và đề ra các phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024, chiều 29/1, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương – UVTV Thành uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Sỹ Trường - Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.
Đồng chí Nguyễn Lan Hương – UVTV Thành uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại Hội nghị
Hội nghị đã trình bày các báo cáo: Kết quả hoạt động của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố năm 2023, định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2024; Tổng kết công tác hoạt động Công đoàn năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Công tác quản lý tài chính cơ quan; Công tác tài chính công đoàn; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan. Thông qua các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong công tác tham mưu, giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra.
Năm 2023, Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, Thành phố và cơ quan phát động. Công đoàn cơ quan đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng được đảm bảo, mọi chế độ, chính sách của người lao động được dân chủ, công khai, minh bạch, cơ sở vật chất từng bước được nâng cấp. Với những thành tích đó, Công đoàn cơ quan đã tham gia góp phần khẳng định vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, xây dựng Đảng ủy cơ quan trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hóa. 

Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố được nhận Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2023 cùng nhều Bằng khen của Thành ủy, UBND Thành phố.
Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương – Bí thư Đảng đoàn, UVTV Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP nhấn mạnh: Cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCC, NV cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 đều đã hoàn thành, góp phần tích cực vào thành tích chung của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế. Sang năm 2024, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tiếp tục phát huy khả năng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 “Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam cơ sở, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024 – 2029”.
       Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến ký kết giao ước thi  đua năm 2024
Hội nghị cũng đã phát động, ký kết Giao ước thi đua năm 2024 giữa các Tổ công đoàn cơ quan. Hội nghị đã biểu quyết và thống nhất 100% các chỉ tiêu Nghị quyết mà Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 đã đề ra. Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan kêu gọi toàn thể công chức và người lao động, tích cực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đưa phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngày càng đạt hiệu quả cao nhất. Tại hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động năm 2023.
 Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại Hội nghị
Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2024-2026.
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020