Hội nghị đánh giá kết quả công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng 09 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023

26/09/2023 - 03:39 PM
Ngày 26/9/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng 09 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023 và tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Hồng - Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Mai Công Quyền - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.
Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng một trong 04 phương thức giám sát của MTTQ Việt Nam ở cơ sở. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được thành lập nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật của chính quyền cơ sở và các dự án đầu tư công trên địa bàn. Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động mang tính xã hội không mang tính quyền lực của Nhà nước với mục đích góp phần giúp chính quyền cơ sở kịp thời khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tránh lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

Trong 09 tháng đầu năm, bám sát sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội, các Ban Thanh tra nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nội bộ nhân dân; triển khai thực hiện tốt các chương trình kế hoạch đề ra và đã đạt được những kết quả quan trọng, giúp chính quyền cơ sở khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý và điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng ở địa phương.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, hội nghị đã có 6 lượt ý kiến phát biểu nhằm trao đổi kinh nghiệm các cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác này.
Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Thị Hồng, Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Mai Công Quyền, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, giải thích những vấn đề trong công tác kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân và những vấn đề trong việc chi kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu và nhấn mạnh Thanh tra nhân dân là một trong những cánh tay nối dài của MTTQ, giúp hoạt động của MTTQ ngày càng sát với thực tiễn, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ngọc Thành

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020