Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2023 giữa HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình

12/01/2024 - 04:28 PM
Ngày 12/01/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2024 giữa 3 cơ quan.
Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ quận; các đồng chí đại biểu HĐND quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ 14 phường.
Năm 2023, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy, giám sát của HĐND, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND quận và phối hợp có hiệu quả của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận, cùng với sự hưởng ứng tích cực tham gia của cán bộ và Nhân dân, quận Ba Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2023. Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận đã đạt được kết quả khả quan với 26/26 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được đảm bảo.

Chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp được nâng cao theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thẳng thắn, cởi mở giữa cử tri với các đại biểu dân cử, được phối hợp tổ chức tốt theo luật định. Thường trực HĐND quận phối hợp với Ban Thường trực UB MTTQ quận thống nhất về kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quận đã tổ chức thành công 5 kỳ họp, trong đó có 03 kỳ họp chuyên đề và 02 kỳ họp thường lệ để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận. Nội dung các kỳ họp HĐND quận được Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ quận thống nhất trên cơ sở các quy định, bám sát chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, các nhiệm vụ trọng tâm của Quận.
Ủy ban MTTQ quận đã cùng với các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt các Chương trình, Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch công tác của Quận ủy, HĐND, UBND nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND quận.
Đánh giá kết quả Chương trình phối hợp năm 2023 cho thấy 3 cơ quan Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tích cực chủ động triển khai chương trình phối hợp, hoạt động HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp Chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ quận tới cơ sở. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tích cực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, các nhiệm vụ đột xuất của quận năm 2023. Kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân, thiết thực nâng cao đời sống, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp.
Phát huy kết quả, hiệu quả hoạt động phối hợp trong năm 2023, năm 2024, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình thống nhất chương trình phối hợp thực hiện công tác năm 2024 giữa 3 cơ quan: Phối hợp trong triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá theo Nghị quyết đại hội Đảng và Nghị quyết HĐND các cấp. Phối hợp tốt trong công tác chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề HĐND quận. Phối hợp có hiệu quả trong công tác xây dựng chính quyền và thực hiện dân chủ. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, tiếp xúc cử tri chuyên đề; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các chương trình kiểm tra, giám sát, khảo sát, phiên giải trình và công tác phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024.
Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, Hội nghị đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
 
                                                                      C.Q.H
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020