Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân Khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024

24/07/2023 - 02:34 PM
Thực hiện Quy chế hoạt động và chương trình công tác năm 2023, ngày 21/7/2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị lần thứ 10 để thông qua Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu MTTQ các cấp quận Thanh Xuân, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Dự Hội nghị có các đồng chí: Văn Hùng Sơn - Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Khổng Minh Thảo - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân; cùng các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa V.
Sau khi ông Dương Đức Khoa - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị đã có thêm 3 ý kiến đóng góp làm rõ thêm, và làm nổi bật hơn vào bản báo cáo sơ kết 6 tháng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện chương trình công tác năm 2023 gắn với thực hiện chủ đề "Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô", từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, Phường và các tổ chức thành viên đã tích cực chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của quận; xác định, triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả tích cực. Các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã xác định và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được triển khai thực hiện quyết liệ, chủ động. Chú trọng thúc đẩy các nội dung công tác liên quan đến vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. MTTQ Việt Nam quận, phường và các tổ chức thành viên tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và Chính quyền trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động đặc biệt trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đạt trên 2,615 tỷ đồng; Chủ động trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đối thoại với lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Chính quyền; giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, thực hiện QCDC ở cơ sở; tiếp nhận đơn thư và giải quyết đơn thư của các cấp chính quyền v.v….Việc triển khai tổ chức Hội thi Trưởng Ban công tác mặt trận giỏi năm 2023 rộng khắp trong hệ thống Mặt trận đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời đề ra giải pháp để đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lương công tác Mặt trận.
Đồng chí Khổng Minh Thảo – UVUT, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận đã đánh giá cao kết quả mà MTTQ Việt Nam từ quận tới phường và các tổ chức thành viên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 đặc biệt trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; quỹ “Vì người nghèo”. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong sáu tháng cuối năm 2023, các tổ chức thành viên của Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường sớm rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm góp phần phát triển KT - XH, ANQP, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của quận Thanh Xuân.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiến hành triển khai Kế hoạch Đại hội đại biểu MTTQ các cấp quận Thanh Xuân, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 đến các tổ chức thành viên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.
Quận Thanh Xuân
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020