Hội nghị lần thứ 11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024

10/08/2023 - 02:19 PM
Ngày 8/8/2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị lần thứ 11 khoá XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Diệu Hương – UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thành phố; Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Anh Tú- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
6 tháng đầu năm 2023, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội, kịp thời phối hợp có biện pháp hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn. Việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động có nhiều đổi mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm hay, sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực. Trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào chủ lực của các tổ chức thành viên. Triển khai thực hiện 28 mô hình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiêu chí xây dựng phường, quận, xây dựng “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, vệ sinh môi trường, xây dựng “Chùa tinh tiến”, “Xứ- Họ đạo tiên tiến” như: Vận động nhân dân đóng góp xã hội hóa xây dựng, cải tạo vườn hoa, ao hồ, sân chơi, các công trình công cộng tại địa bàn khu dân cư, mô hình camera an ninh; hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khoa khăn nâng cao chất lượng cuộc sống; kết nối các doanh nghiệp với các hộ cận nghèo, tạo việc làm, đào tạo nghề…
Đặc biệt trong công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công và các hoạt động vì người nghèo, nhân đạo từ thiện cũng luôn được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực triển khai, thực hiện tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Theo đó, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức tặng trên 700 suất quà, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 5 trường hợp, hỗ trợ xây mới 9 nhà, sửa chữa 3 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 10 phương tiện sản xuất; phối hợp với BHXH huyện hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho hộ cận nghèo, tặng quà các hộ nghèo xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng…với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Phối hợp với UBND huyện phát động xây dựng Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” trên 2,3 tỷ đồng; quan tâm, chăm lo kịp thời cho các gia đình chính sách nhân dịp Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ 27/7; vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” được trên 1,9 tỷ đồng, cao hơn 23,9% so với năm 2022.
Công tác giám sát của các Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn được duy trì, qua đó đã giám sát 79 cuộc, phát hiện 15 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đạt 100%; phối hợp giám sát 172 cuộc về công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, thực hiện QCDC ở cơ sở…
 
Hoàng Anh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp huyện Gia Lâm, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố HN lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận kết quả của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức thành viên; tổ chức đánh giá tổng kết thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023. Xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ các cấp huyện Gia Lâm, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Tiếp tục tập trung các nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí xây dựng Phường, Quận. Trước mắt cần tập trung thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri về thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã kiện toàn ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019-2024./.
Vân Thư

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020